Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Placeboeffekt oberäknelig faktor i studier

Publicerad: 11 november 2003, 10:21

Det är nödvändigt att räkna med placeboeffekten i all smärtbehandling. Carl-Olav Stiller, klinisk farmakolog med inriktning på smärtläkemedel, varnar för kliniska studier som testar nya smärtstillare utan att jämföra med placebo.


Vid en studie av patienter med svår huvudvärk var placebo lika effektivt som verksamma smärtläkemedel.  - Patienterna gick från 7 till 2-3 på en 10-gradig skala för upplevd smärta. Placebo tog bort två tredjedelar av smärtan, berättar Carl-Olav Stiller, docent och biträdande överläkare vid avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska sjukhuset i Solna.  Han är en av de medverkande vid ett symposium under Svenska läkaresällskapets riksstämma i november, där placeboeffekten ska debatteras. Carl-Olav Stiller är kritisk mot att många kliniska studier med nya smärtstillande läkemedel enbart jämför effekten med andra, beprövade preparat.  - Eftersom placeboeffekten är så påtaglig vid smärtbehandling måste en klinisk prövning av ett nytt läkemedel ta hänsyn till detta. Det räcker inte att påvisa att ett nytt läkemedel har samma effekt som ett beprövat läkemedel, eftersom det kan finnas risk att smärttillståndet som studeras inte svarar på den valda behandlingen, eller har en påtaglig placeboeffekt. Det behövs därför både kontrollgrupper som får aktiv substans och som får placebo, säger Carl-Olav Stiller.  Etiskt dilemma går att hantera  Att behandla smärta med placebo i kliniska studier kan te sig oetiskt. Detta får ställas emot att det kan vara oetiskt att förskriva läkemedel som saknar effekt, anser Carl-Olav Stiller.  - Det går att erbjuda så kallad rescue-behandling om smärtlindringen är otillfredsställande. Fördelen med en placebogrupp är också att man kan studera hur många patienter som avbryter en smärtstudie på grund av otillräcklig smärtlindring - något som är ett ganska robust effektmått, säger Carl-Olav Stiller.  Behandlarens övertygelse viktig  Vårdpersonalens kontakt med patienten är avgörande för placeboeffekten. Hos patienter som känner sig trygga, och litar på doktorns eller sjuksköterskans kompetens, ökar placeboeffekten.  - Om patienten på det hela är tillfreds med sin behandling blir effekten bättre än om hon eller han tycker doktorn är dålig. Effekten av en annars bra behandling kan till och med försämras om det "skär sig" mellan patient och vården. Det kallas nocebo, säger Carl-Olav Stiller.  Den gode läkaren utnyttjar placeboeffekten genom att lyssna på patienten och ge en övertygande bild av behandlingens förväntade effekt, menar han.

Men ska man få skriva ut placebo?  - Det skulle rimma dåligt med vår kultur. Men visst finns det situationer som är gränsfall. Ibland skrivs betablockerare ut vid ångest i så låga doser att de inte har någon farmakologisk effekt, men som ändå fungerar för patienten. Eller en dos smärtstillare som farmakologiskt tar bort smärtan i en timme, men där patienten upplever en smärtlindring som varar längre, säger Carl-Olav Stiller.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev