Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Planerad utbildning ska ge undersköterskor mer ansvar

Publicerad: 4 november 2003, 14:17

Västerbottens läns landsting och Umeå universitet planerar en yrkeshögskoleutbildning som ska ge undersköterskor större medicinska befogenheter. Målet är en ny kompetensnivå som ligger närmare sjuksköterskornas.


Västerbottens läns landsting har under en längre tid arbetat med ett projekt om rätt använd kompetens. Det har bland annat visat att undersköterskor ofta känner sig trängda när det gäller ansvar och möjlighet till utveckling inom yrket.  - När Socialstyrelsen kom med en ny delegeringsförordning 1997, förlorade undersköterskorna flera arbetsuppgifter. Numera får de varken sätta kateter eller utföra andra medicinska arbetsuppgifter utan delegation, säger Birgitta Wedahl, studierektor vid Umeå sjukvård och en av dem som har arbetat med projektet.  Mot bakgrund av detta har Västerbottens läns landsting arbetat fram ett förslag på en yrkeshögskoleutbildning till specialistundersköterska på två år och 80 poäng. En grundläggande utbildningsdel ska vara gemensam, och en annan ge möjlighet till specialisering inom till exempel intensivvård.  Vill få större befogenheter  Umeå universitet har redan meddelat att man är intresserad av att hålla i utbildningen. Närmast ska det faktiska behovet och intresset bland landstingets undersköterskor utredas.  - Men redan nu vet vi att det finns många undersköterskor som vill få större medicinska kunskaper och befogenheter utan att för den skull bli sjuksköterskor. Det är två skilda yrken, säger Birgitta Wedahl.  Enligt dagens föreskrifter ska alla medicinska arbetsuppgifter utföras av personal med formell kompetens. Med formell kompetens menas att man antingen har yrkeslegitimation, som till exempel läkare och sjuksköterskor, eller en högskoleutbildning som leder till yrkesexamen. Arbetsuppgifterna kan också överlåtas till undersköterskor - men då krävs ett beslut om delegering.  - Med en utbildning som leder till yrkesexamen hoppas vi komma förbi dagens delegeringsförfarande. Dessutom är indelningen undersköterska, sjuksköterska och läkare för snäv. Sjukvården behöver utveckla kompetensnivåer som ligger mitt emellan yrkeskategorierna, säger Birgitta Wedahl.    "Dagens regelverk kan försvåra"  Thomas Tegenfeldt, enhetschef på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå, tycker att en högskoleutbildning för specialistundersköterskor är en intressant idé. Samtidigt betonar han att Högskoleverket måste godkänna utbildningen som en yrkesexamen för att undersköterskorna ska få större befogenheter.  - Men vi är medvetna om att dagens regelverk kan försvåra arbetsfördelningen och utvecklingen inom sjukvården. Därför har vi tillsatt en arbetsgrupp som håller på att se över delegeringsbegreppet, säger Thomas Tegenfeldt.  Christina Bernhardsson, undersköterska och facklig representant vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är mycket positiv till planerna på en högskoleutbildning. Samtidigt pekar både hon och kollegan Carina Löfgren på att det finns en rad frågor som måste redas ut innan utbildningen kan starta.  - Bland annat måste man ju titta på hur undersköterskorna ska kunna finansiera studierna och på vilket sätt utbildningen kommer påverka deras arbetsuppgifter och framtida lön, säger Carina Löfgren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev