Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Plats 51-100

Publicerad: 12 januari 2006, 13:03

Makthavare på plats 51-100 får ingen inbördes rangordning, utan presenteras i bokstavsordning.


Jenny Aktander (s) (51-100) politiskt sakkunnig hos Ylva Johansson

Roland Andersson (s) (51-100) ordförande iregionstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Catarina Andersson Forsman (13) vd, Läkarförbundet  Peter Aspelin (51-100) ordförande i SBU-rådet

Kristina Axén Ohlin (m) (ny) moderaternas representant i alliansens välfärdsgrupp

Nils Blom (51-100) chefsjurist, Socialstyrelsen

Gunilla Bolinder (51-100) generalsekreterare, Riksstämman

Helene Dahl Fransson (ny) chef, hälso- och sjukvårdsenheten på socialdepartementet

Axel Edling (34) ordförande, LFN

Anna Engström-Laurent (ny) ordförande, Läkaresällskapet

Bodil Eriksson (ny) adm chef, läkemedelsrådet i Skåne

Jan Eriksson (ny) sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Eva Fernvall (8) marknadsdirektör, Apoteket AB

Pam Fredman (ny) dekanus, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Jan-Åke Gustafsson (51-100) professor i medicinsk näringslära, Karolinska institutet.

Siwert Gårdestig (ny) avdelningschef, Försäkringskassan

Kerstin Hagenfeldt (19) styrelseordförande, SBU

Henrik Hammar (m) (51-100) vice ordförande, Landstingsförbundet

Gunilla Hulth Backlund (ny) chef, enheten för medicinsk kvalitetsutveckling, Socialstyrelsen

Johanna Hållén (s) (51-100) politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen

Kenneth Johansson (c) (ny) sjukvårdspol talesman för c, sitter i alliansens välfärdsgrupp

Lars Klareskog (ny) prof reumatologi, KI

Christina Kärvinge (51-100) ansvarig för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Jan Lindholm (mp) (ny) ledam, socialutskottet

Ann-Sofi Lodin (51-100) chef för Capios nordiska verksamhet

Anders Lönnberg (ny) apoteksutredare

Curt Malmborg (51-100) gd, Försäkringskassan

Arne Melander (51-100) chef, Nepi

Torsten Mossberg (ny) chef, Socialstyrelsens tillsynsenhet Stockholm

Erna Möller (ny) verkställande ledamot, Wallenbergsstiftelsen

Martin Nicklasson (25) chef, produktstrategi och licensiering, Astra Zeneca

Britt Nordlander (ny) läkare, Läkaresällskapets prioriteringsutredare

Clas Olsson (51-100) chef avd för ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting

Pär Omling (ny) gd, Vetenskapsrådet

Niklas Prager (ny) vd, Pfizer i Sverige

Måns Rosén (51-100) chef för epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen

Lars Rydén (51-100) ordförande, SBU Alert

Lars-Olof Rönnqvist (51-100) hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland

Stephan Rössner (51-100) överläkare, överviktsenheten Karolinska i Huddinge

Refik Sener (s) (ny) politiskt sakkunnig på socialdepartementet

Mikael Sjöberg (s) (1) gd, Arbetslivsinstitutet

Erik Ullenhag (fp) (ny) sjukvårdspol talesman, fp-repr i alliansens välfärdsgrupp

Lars Wallentin (21) verksamhetschef, Uppsala kliniska forskningscentrum

Barbro Westerholm (fp) (51-100) kandiderar till riksdagen

Hans Wigzell (51-100) ordförande i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet

Kerstin Wigzell (51-100) generaldirektör, regeringskansliet, ordf Kompetensstegen

Olivia Wigzell (ny) sekr, ansvarskommittén

Ing-Marie Wieselgren (51-100) huvudsekr vid kansliet för nationell psykiatrisamordning

Conny Öhman (s) (51-100) socialutskottets   s-talesman i sjukvårdsfrågor

Thomas Östros (s) (51-100) näringsminister

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev