Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Politiker uppmanas att granska påföljdssystem

Publicerad: 3 maj 2006, 14:08

Sveriges Kommuner och Landsting vill ha en parlamentarisk utredning som ser över hela anmälnings- och påföljdssystemet för hälso- och sjukvården.


Allt fler röster höjs för ett mer rättssäkert system för hur avvikelser inom sjukvården ska hanteras. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill nu att regeringen tillsätter en större utredning om anmälnings- och påföljdssystemet.

Tidigare har HSAN:s generaldirektör Annika Marcus aviserat att hon efterlyser en översyn av anmälnings- och påföljdssystemet. Även Socialstyrelsen tycker att det kan finnas behov av att se över lagstiftningen på området, särskilt efter Högsta domstolens dom i Kalmarfallet. Se även Dagens Medicin nr 15/06 och 17/06.

Förslaget ute på remiss  Tidigare i år lade Socialstyrelsen fram ett förslag till förändrad lex Maria-lagstiftning. Detta är nu ute på remiss efter snabbehandling på socialdepartementet.

Den grundläggande idén i förslaget är att sjukvården i ökad utsträckning ska analysera misstag i vården och snabbt åtgärda bristerna. Vårdpersonal ska rapportera misstagen till vårdgivaren inom sju dagar och en eventuell lex Maria-anmälan ska göras till Socialstyrelsen inom 60 dagar.

För att "stimulera rapporteringsviljan" föreslås en lagändring som innebär att anmälningar som gjorts till Socialstyrelsen i tid inte förs vidare till HSAN. Se även Dagens Medi-cin nr 7/06.

Vill ha parlamentarisk utredning  Men det här förslaget innebär inte att rättssäkerheten för sjukvårdspersonal som gör misstag blir bättre, anser Ellen Hyttsten, direktör för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

- Socialstyrelsens förslag är en bit på vägen men det räcker inte. Det behövs ett ordentligt grepp i den här frågan. Vi måste få en genomlysning av hela anmälnings- och påföljdssystemet. SKL kommer i sitt remissvar om Socialstyrelsens lex Maria-förslag att föreslå att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som gör detta, säger Ellen Hyttsten.

- Efter HD-domen mot Kalmarsjuksköterskan har det blivit tydligt att det är slumpen som avgör om det är HSAN eller rättssystemet som avgör de här frågorna.

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) vill inte uttala sig om behovet av en eventuell parlamentarisk utredning utan avvaktar remissvaren på lex Maria-förslaget.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev