Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Polska systemet gör det svårt för patienten att få rätt mot läkaren

Publicerad: 21 maj 2002, 09:04

WARSZAWA. Det finns ett ordspråk i Polen om att ingen hittills vunnit ett mål mot en läkare. Det berättar en advokat som specialiserat sig på medicinska mål. När en civil domstol ska besluta om misstag som gjorts i vården, är det patienten som måste kunna bevisa att läkaren är skyldig.


En läkare i Polen som kränker patientens rättigheter eller begår ett misstag riskerar såväl yrkesmässigt som straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar. De flesta ansvarsärenden hänskjuts till de så kallade läkarkamrarnas ansvarsnämnder. Om man där bedömer att ett fel har begåtts, går fallet vidare till en medicinsk domstol, först på lokal nivå.  Läkaren kan själv sköta sitt försvar, be en annan läkare att försvara honom eller anlita en professionell jurist. I medicinsk domstol kan fallet leda till att rätten delar ut varning eller reprimand, till avstängning eller till att läkaren fråntas rätten att utöva sitt yrke. De två sistnämnda påföljderna förekommer emellertid sällan. En läkare som inte accepterar domstolens utslag kan överklaga till läkarkammarens domstol för ytterligare prövning.  Endast 10 procent av de klagomål som prövas i medicinsk domstol resulterar i någon form av straff. Domstolarna klagar över att det inte finns någon lagtext som klart definierar straffet för specifika förseelser. Lagen tar visserligen upp direktiv och förbud som hänger samman med yrkesmässigt uppträdande, men nämner inte på något ställe vilket straff som skall utmätas mot en läkare som begår ett fel.  - Urvalet av påföljder bör utökas, anser professor Marian Filar vid institutionen för straffrätt vid Nikolaus Copernicus-universitetet i Torun.  Han ingår i en grupp som för närvarande arbetar med ändringsförslag för den medicinska lagstiftningen.  Brottmål kan pågå under flera år  Alternativa påföljder skulle kunna vara böter eller förbud mot att inneha ledande tjänster inom hälsovården. Marian Filar betonar att det nuvarande enorma gapet mellan reprimand och berövande av rätten att utöva yrket - som för en läkare innebär en yrkesmässig katastrof - uppmuntrar till oegentliga domstolsutslag.  Läkare riskerar ibland brottsansvar för att ha orsakat dödsfall eller kroppsskada, eller ha utsatt patienten för dödsfara eller fara för kroppsskada. Sådana fall kan pågå i åratal i Polen - om de över huvud taget kommer inför domstol.  I ett fall lade distriktsåklagaren i Katowice ned förundersökningen mot en läkare som glömt en 21 cm lång kirurgtång i magen på en patient. Fallet lades ned, eftersom de läkare som anlitades som experter uppgav att instrumentet inte hade hotat patientens hälsa eller hennes liv. Patienten Renata Sliwka har överklagat beslutet och avvaktar rättegång.  Förutom att anföra besvär hos ansvarsnämnden, kan patienten eller dennes familj lämna in ersättningsansökan till civil domstol. Vid prövning av ersättningskrav måste patienten bevisa att läkaren är skyldig. Domstolen granskar sjukhusprotokoll samt uppgifter från läkare som anlitas som experter.  Vittnena talar inte alltid sanning  Dokumentationen är dock inte alltid tillförlitlig och läkarnas vittnesmål överensstämmer inte alltid med sanningen. Det finns till och med ett ordspråk som säger att ingen hittills har vunnit ett mål mot en läkare, hävdar en advokat som specialiserat sig på medicinska mål och som önskar vara anonym.  Om domstolen finner att läkaren är skyldig och om förlikning inte kan uppnås, fastställer domstolen ett ersättningsbelopp. Den högsta ersättning som hittills utbetalats uppgick till 200000 polska zloty, det vill säga drygt 500000 kronor.  Monika Wysocka

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev