Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Portal ska öppna vården för alla

Publicerad: 24 maj 2006, 13:58

Sjukvårdsrådgivningen.se samarbetar med de svenska landstingen kring en sajt som ska ge medicinsk information samt nationella, regionala och personliga tjänster. "Vården på webben" ska bli en ingång för allmänheten till vården, säger Tjia Torpe i en intervju med It i vården.


Regeringens nationella it-strategi för vård och omsorg målas en bild upp där framtidens medborgare når sjukvården via en nationellt samordnad hälsoportal på nätet. Här får man tillgång till kvalitetssäkrad medicinsk information och via portalen går det också att jämföra sjukhusens kvalitet och väntetider. Medborgarna kan även boka tider, förnya recept och följa sin remiss på webben, liksom läsa provsvar och den egna journalen.

- Det är denna vision som vi ska förverkliga, och framtiden är faktiskt närmare än man tror. Redan i slutet av nästa år ska "Vården på webben" lanseras publikt, även om inte alla funktioner kommer att finnas då, säger Tjia Torpe, vd på Sjukvårdsrådgivningen SVR, som tidigare hette Infomedica, som driver sjukvårdsrådgivningen.se.   

När Tjia Torpe ska förklara syftet med "Vården på webben" är rättvisa och tillgänglighet det första hon tänker på.

- Det är faktiskt en rättvisefråga. Oavsett var i Sverige jag bor ska jag ha samma möjligheter. Som medborgare ska jag inte behöva ligga vaken på nätterna och läsa SBU-rapporter för att få tillgång till aktuell och pålitlig information. Det ska vara enkelt att hitta de uppgifter om vård och hälsa som man behöver, säger hon.

Människor är vana att hämta information och uträtta ärenden på internet, menar Tjia Torpe. Det gäller allt från att betala räkningar till att boka flygbiljetter. Man räknar helt enkelt med att också sjukvården ska finnas tillgänglig via nätet. Det här är ett sätt att tillmötesgå dessa förväntningar, anser hon.  Projektet finansieras initialt av Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne som har skjutit till ett startkapital på 1 miljon kronor vardera för arbetet under 2006. Dessutom har Sjukvårdsrådgivningen fått en miljon extra i Dagmarpengar av staten till projektets första år.

- Alla landstings- och regiondirektörer har sagt ja till en gemensam hälsoportal på nätet, men det var endast de tre största sjukvårdsregionerna som direkt kunde skjuta till pengar, säger Tjia Torpe.

Ytterligare sex landsting har nu gått in i projektet. Det är Landstinget Dalarna, Landstinget Halland, Landstinget Kronoberg, Landstinget Västmanland, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting. Övriga landsting får möjlighet att gå med senare i processen.

Tjia Torpe tillträdde som vd på dåvarande Infomedica för ett drygt halvår sedan. Hon kommer närmast från en vd-post i synskadades företagsgrupp Iris och har tidigare varit socialdemokratiskt kultur- och skolborgarråd i Stockholm. Hon har även ett förflutet som lärare och rektor.

Och det är till skolans värld Tjia Torpe drar paralleller när hon talar om det "konstruktiva grälet" - som hon nu inväntar. Hon minns när lärarna i mitten av 1990-talet skulle diskutera nya läroplanen och komma fram till vad det egentligen var man ville lära ut till eleverna. Det är när man ska samarbete och tänka nytt, som det kreativa grälet börjar, anser hon. Det är då som kontroversiella frågor flyter upp till ytan.  

- Nu ska 21 sjukvårdshuvudmän tillsammans komma överens om hur mycket inflytande och insyn patienterna ska ha och hur tillgänglig man vill att sjukvården ska vara. Det kommer utan tvekan att bli spännande diskussioner framöver, säger Tjia Torpe.

För att driva arbetet med "Vården på webben" framåt har en central projektgrupp bildats. I den sitter i dagsläget representanter från Sjukvårdsrådgivningen samt ledamöter från de tre största sjukvårdsregionerna. I projektets referensgrupper finns representanter bland annat från Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella ledningsgruppen för it i vård och omsorg, Carelink och projektet Vårdråd på telefon.

Tjia Torpe berättar att Vårdråd på telefon ska kopplas till hälsoportalen. Syftet med denna tjänst är att skapa ett nationellt nätverk av telefonrådgivningar som kan avlasta varandra när det är hög belastning och många ringer samtidigt. Målet är att hela Sverige senast 2008 ska kunna ringa samma kortnummer, 1177, och få svar inom ett par minuter. Fem landsting har redan tjänsten i bruk.

- Sjuksköterskorna i telefonrådgivningarna använder ett nytt rådgivningsstöd där man har tillgång till en kunskapsdatabas. Innehållet i den här databasen överensstämmer med de texter som finns på sjukvårdsrådgivningen.se. Man ska alltså få samma råd på telefon som om man själv söker information på webbplatsen. Vi kallar det för en och samma tjänst i två kanaler, säger Tjia Torpe.

Hon är entusiastisk inför framtiden. Hennes förhoppning är att vårdportalen ska underlätta allmänhetens kontakter med vården, liksom att kunskapen om hälsa och sjukvård ska öka. På sikt kommer också allmänhetens inflytande över vården att öka, tror hon.

Men det är inte bara allmänheten som är vinnare, betonar Tjia Torpe, utan vårdportalen innebär också fördelar för vården. Genom att man nu tar fram ett gemensamt webbkoncept slipper varje landsting att utveckla en egen lösning.  

- En annan fördel är att när människor får tillgång till information via nätet slipper de ringa eller besöka vården för att få svar på sina frågor. På så sätt får vårdpersonalen mer tid för de patientkontakter som måste vara personliga. Ytterligare en fördel är att vårdkontakterna blir bättre och effektivare när patienterna och de anhöriga är förberedda och välinformerade, säger Tjia Torpe.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev