Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Premiär för bara kvinnor <BR>i Läkarförbundets topp

Publicerad: 10 december 2008, 09:40

Heidi Stensmyren blir efter en rafflande omröstning ny andre vice ordförande i Läkarförbundet. Läkarförbundets tre viktigaste poster innehas därmed av bara kvinnor – för första gången i förbundets historia.


– Jag var väl förberedd på att inte vinna, men jag hoppades ju och visste att jag hade ett brett stöd. Jag är glad över förtroendet, säger Heidi Stensmyren, som också är ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Eva Nilsson Bågenholm, som själv återvaldes som Läkarförbundets ordförande, påpekar det historiska i valet. Det är första gången som förbundets tre topposter innehas av bara kvinnor: ordförande Eva Nilsson Bågenholm, förste vice ordförande Marie Wedin samt Heidi Stensmyren som andre vice.

– När jag blev vald till ordförandeposten var jag den första kvinnan. Det här visar att vi är ett förbund med både män och kvinnor, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Vinnande personlighet
Det var jämnt i rösträkningen mellan valberedningens förslag Thomas Flodin och utmanaren Heidi Stensmyren, som hade nominerats av bland annat Sylf.

Eva Nilsson Bågenholm tror att Heidi Stensmyren vann på grund av sin personlighet.

– Hon är duktig och har ett starkt engagemang som vårt förbund behöver. Heidi Stensmyren är dessutom ung och kan jobba med nya krafter.

Under fullmäktige i Stockholm den 4–5 december tog Läkarförbundet också ställning till bland annat frågan om obligatoriskt utdrag ur brottsregistret i samband med anställning, se Dagens Medicin nr 49/08.

Frågan är aktuell eftersom den ingår i den pågående Patientsäkerhetsutredningen.

Sjukhusläkarföreningen föreslog i en motion att Läkarförbundet skulle motsätta sig utdrag ur brottsregistret. Men med klar majoritet röstade fullmäktige ner motionen, vilket innebär stöd för obligatoriska utdrag.

Eva Nilsson Bågenholm är positiv till resultatet.

– Det är viktigt att våra patienter kan lita på oss och vi vill visa att vi inte har något att dölja, säger hon.

En annan fråga som har diskuterats tidigare och som var uppe på fullmäktige var en förstärkning av funktionen med patientansvariga läkare, PAL.

Livlig diskussion om PAL
I januari 2007 föreslog Socialstyrelsen att PAL ska tas bort. I december 2008 kommer betänkandet från den statliga utredningen Patientens rätt i vården att presenteras och även där föreslås att PAL tas bort.

Utredningen anser att frågan om kontinuitet, samordning och patientsäkerhet bör ligga hos verksamhetschefen. Detta såg många på fullmäktige som ett problem, eftersom verksamhetschefen inte måste vara läkare.

Efter livlig diskussion enades deltagarna ändå om att PAL-funktionen ska avskaffas men att Läkarförbundet ska verka för att patienten ska ha en lagstadgad rätt att få en fast ansvarig läkare utsedd.

– Läkarförbundet kommer att framföra detta i remissvaret till betänkandet, säger Eva Nilsson Bågenholm.

En annan fråga som diskuterades på fullmäktige var fackligt arbete hos privata vårdgivare. Läkarförbundet välkomnar fler aktörer på marknaden, men ser problem med att få det fackliga arbetet att fungera.

– Vi ska se över hur vi bäst kan representera våra medlemmar. Kanske vi ska använda oss av ombudsmän som andra fackförbund gör, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev