Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Primärvården dålig på att anmäla sina misstag

Publicerad: 28 februari 2006, 13:01

I flera landsting rapporterade primärvården i fjol inte ett enda lex Maria-ärende. Primärvården på Gotland, i Örebro och Blekinge hör till dem som, enligt statistiken, inte gjorde några anmälningspliktiga medicinska misstag.


Primärvården i landet är dålig på att anmäla de misstag som begås inom vården som lex Maria-fall, anser Socialstyrelsen. I några landsting görs inga anmälningar alls.

- Men det beror knappast på att de inte har något att rapportera, säger Thomas Tegenfeldt, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå.

Enligt lex Maria ska hälso- och sjukvårdspersonal rapportera om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av - eller utsatts för risk att drabbas av - allvarlig skada eller sjukdom. Anmälan ska ses som underlag för sjukvårdens patientsäkerhetsarbete.

Under 2005 gjorde sjukvården   1050 lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen. Primärvården stod bara för 113 av dessa. Och primärvården i landstingen i Örebro, Kronoberg, Blekinge och Västernorrland samt på Gotland bidrog inte med en enda.

Att över 600 läkare vid närmare 150 vårdcentraler i fyra landsting och en kommun under fjolåret inte skulle ha gjort någon felaktig förskrivning, behandlat någon infektion som orsakats av vården, försenat diagnos, misslyckats med behandling eller givit felaktig information till patienter eller medarbetare är osannolikt, tycker Thomas Tegenfeldt.

- Inom primärvården arbetar många i små personfixerade verksamheter där det är extra känsligt att göra misstag. Jag tror att de är rädda för att ange varandra och blottlägga sina fel, säger han.

Anser att underrapportering finns  Även tillsynsenheterna i Stockholm och Göteborg och Malmö tycker att det finns en underrapportering av lex Maria-fall, särskilt inom primärvården.

Av de totalt sex anmälningar från primärvården som kom till tillsynsenheten i Malmö i fjol var samtliga från Region Skåne. Ingen kom från Landstinget Kronoberg eller Landstinget Blekinge.

- Gjorde vi inga lex Maria-anmälningar i fjol, det var konstigt, säger Gun Fridh, primärvårdschef i Landstinget Blekinge när Dagens Medicin berättar om Socialstyrelsens siffror.

Hon tycker att primärvården har fokus på patientsäkerheten bland annat med hjälp av ett internt avvikelsehanteringssystem. I vilken omfattning det används vet hon dock inte.  En anledning till att primärvården inte anmäler misstag till Socialstyrelsen kan vara att åsikten om vad som ska anmälas skiftar.

- Vi anmäler avvikelser till Socialstyrelsen om vi tycker att det behövs någon annans värdering av det som har hänt, eftersom de synpunkterna kan vara en del i vårt lärande, säger Gun Fridh.

Oklart vad som bör anmälas  Börje Ekman, allmänläkare i Degerfors, har varit anmälningsansvarig för lex Maria-anmälningar från primärvården i Örebro läns landsting i tolv år. Fjolåret var det första år då han inte rapporterade någon lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

- Jag har aldrig i efterhand hört talas om något fall som borde ha anmälts enligt lex Maria. Som regel gör jag en avstämning med Socialstyrelsen innan jag gör en anmälan, detta för att få en uppfattning om det är enligt föreskriften eller inte. Att primärvården inte anmäler lika ofta som slutenvården kan bero på att primärvården inte är lika riskbelastad, säger han.  Per Manhem, chef för tillsynsenheten i Malmö, kan till viss del hålla med om att det inte är glasklart i vilka fall som anmälan ska göras.

- Men i förhållande till slutenvården gör primärvården tydligen andra bedömningar om detta. Det är förvånande att de inte utnyttjar lex Maria-systemet bättre för att få orsaksanalyser av sina riskhändelser, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News