torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Primärvården på väg att få egen sjuksköterskeutbildning

Publicerad: 21 september 2005, 11:02

Linköpings universitet planerar en ny sjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård och hemsjukvård. Den nya utbildningen kommer att starta tidigast hösten 2006.


Sedan ett år har Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet diskuterat en ny inriktning på sjuksköterskeutbildningen. I dag finns utbildningen i Linköping, Norrköping och Nyköping. Varje år antas 350 studenter. Men andelen som avbryter sina studier är större än på andra utbildningar vid Hälsouniversitetet och det är en av anledningarna till att översynen av utbildningen påbörjades.

Planen är att i framtiden ha två inriktningar som sjuksköterskestudenterna kan välja på. I Linköping kommer fokus fortfarande att ligga på sjukhusvård, medan utbildningen i Norrköping ska inriktas på primärvård och kommunal vård.

- Båda utbildningarna ska fortfarande leda fram till legitimation. Men utbildningen i Norrköping ska ge sjuksköterskan en viss specialisering inom hemsjukvård, säger Rolf Andersson, prefekt vid institutionen för medicin och vård, och ordförande i den grupp som ska arbeta fram ett förslag på en ny utbildning.

En av anledningarna till den nya inriktningen är att sjuksköterskans roll har förändrats mycket under de senaste åren.

- Vi vill ha en utbildning som stämmer bättre överens med hur sjukvården ser ut. I dag vistas patienterna på sjukhus under mycket kortare tid jämfört med tidigare. Allt mer vård sker i hemmet, eller inom närsjukvården, säger Rolf Andersson.

Tycker att det är ett bra initiativ  Förslaget ska vara klart i april nästa år och exakt vad som ska läggas till eller tas bort från utbildningen i Norrköping är fortfarande en öppen fråga. Men enligt Rolf Andersson är teknik och IT två områden som sannolikt kommer att lyftas fram.

- Den tekniska utvecklingen har gått snabbt. I hemsjukvården förekommer det många avancerade maskiner som sjuksköterskorna måste kunna koppla upp och hantera på egen hand, säger han.   Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet, tycker att planerna på en primärvårdsinriktad utbildning är ett intressant initiativ.

- I dag bedrivs mycket av vården utanför sjukhusen. Det är viktigt att utbildningarna följer med i utvecklingen, anpassar sig och tar in mer av primärvård, hemsjukvård och äldrevård, säger Anna-Karin Eklund.

Hon ser ett problem i att en förhållandevis liten del av dagens sjuksköterskeutbildning är förlagd till primärvården och kommunernas hemsjukvård.

- Det är särskilt när det gäller de kliniska utbildningsplatserna vi ser en snedfördelning till kommunernas nackdel, säger hon.

Tveksam till så tidigt val  Samtidigt ställer hon sig tveksam till att sjuksköterskestudenterna redan under grundutbildningen ska välja mellan sjukhusvård och primärvård.

- Jag tror att man ska lyfta fram primärvården och den kommunala vården utan att göra en utbildning med en helt egen profil. Det är bra om alla sjuksköterskor får kunskaper och erfarenhet av att vårda patienter i hemmet. Det skulle också göra hemsjukvården och arbetet i kommunerna attraktivare, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev