Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Primärvårdens Dag 2011: Konkurrens, kvalitet och kunskapsstyrning

Publicerad: 23 februari 2011, 10:28


Seminarium 9 februari 2011

I tider av vårdval och ökad konkurrens inom primärvården kommer frågan om kvalitet att hamna allt mer i fokus. Vilken vårdcentral kan leverera den bästa vården? Hur ska primärvården kunna bli bättre och patientsäkrare när utbudet av vård och vårdgivare ökar och blir allt mer diversifierat? Vad är rättvisande kvalitetsmått för vård och omvårdnad?

Dagens Medicin bjuder in till Primärvårdens Dag 2011, ett heldagsseminarium som belyser väsentliga frågor för alla som arbetar med eller i primärvård. Välkommen till en temadag för inspiration, ny kunskap och diskussion om den vård som bedrivs i första linjen!

Detta seminarium har varit.

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 9 februari, kl 10-17. Registrering öppnar 9.30.
Plats: Courtyard by Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm.
Deltagaravgift: 895 kronor + moms för prenumeranter samt medlemmar i Distriktsläkarföreningen, Distriktssköterskeföreningen och Legtimerade sjukgymnasters riksförbund. Ordinarie pris 1 295 kronor + moms.
Kontakt: Åsa Uhlin, 08-566 241 34 eller e-post
Utställarinformation: Annika Östholm, 08-566 241 13 eller e-post

Program:

9.30 Kaffe, registrering.

10.00 Välkomna!
Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius hälsar välkommen.

10.05 Forskning på bredden ger vassare kvalitet.
Den evidensbaserade vården bygger ofta på studier som utförts på smala patientgrupper. Det kan göra resultaten svåra att använda i primärvård, där man ofta möter patienter med flera olika sjukdomar. I Danmark drivs sedan flera år forskning på breda befolkningsgrupper, för att få bättre evidensläge för första linjens vård.
Jakob Kragstrup, professor vid forskningsenheten för allmänmedicin i Odense, Danmark.

10.45 Hur ska vi mäta vad vi gör?
Primärvården kan dra stora fördelar av de nationella kvalitetsregistren – om de används rätt. Nyligen lades en utredning om kvalitetsregister fram till regeringen där nyttan av register för primärvården särskilt lyfts fram.
Hanna Sjöberg, huvudsekreterare i utredningen om kvalitetsregister. Utfrågarpanel: Eva Jaktlund, ordförande i Svensk förening för allmänmedici, Åke Reimer, ordförande i Skånes privatläkarförening, och Sonja Strandell, distriktssköterska och utvecklingsmotor, Landstinget Gävleborg.

11.30 Vad väljer patienterna?
Varför väljer patienterna primärvård - och vad får det för effekter för vårdgivarna? Anna H Glenngård presenterar färska resultat från ett pågående forskningsprojektet om vårdvalets konsekvenser
Anna H Glenngård, forskare, företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

12.00 Lunch

13.00 Workshops, parallella sessioner:

1) Så blir du en framgångsrik företagare i primärvården
Denna workshop vänder sig till både till dig som redan är privat vårdgivare eller som är intresserad av att starta privat verksamhet inom primärvården. Erfarna rådgivare från PWC ger dig kunskaperna som du behöver för att kunna driva företag i ett offentligt finansierat system med landsting och regioner som beställare. Vilka är kraven, vad förväntar sig beställaren av dig och hur skapar du förutsättningar för ett bra samarbete? Workshopvärd: PWC.
Workshopledare: Roine Gillingsjö och Dag Fagerhem.

2) Bättre koll på läkemedel till äldre
Många multisjuka äldre har flera förskrivare och rör sig mellan olika vårdformer. Det är därför svårt att säkerställa en säker läkemedelsanvändning. Är det optimala att följa vårdprogram eller att prioritera mellan olika behandlingar? Detta är svåra frågor som kräver olika kompetenser. Lösningen kan vara att arbeta i team – läkare, apotekare och sjuksköterska. Det finns nu resultat från flera intressanta studier som visar att man just genom teamarbete har lyckats minska användningen av olämpliga läkemedel och även minska kostnaderna. Workshopvärd: Apoteket Farmaci.
Talare: Tommy Eriksson, forskningschef, Apoteket Farmaci.

3) Sociala medier och juridiken
Twittra på konferensen, blogga på fritiden, lägga upp en Facebook-sida för vårdcentralen... de sociala medierna blir allt vanligare även inom sjukvården och innebär många möjligheter - och fallgropar. En är de krav som lagen ställer. Och hur ska du hantera patienter som vill bli din personliga vän i olika nätverk? Jens Larsson, chefsjurist, går igenom lagkrav och fallgropar och svarar på åhörarnas frågor om juridiken och de sociala medierna.
Talare: Jens Larsson, chefsjurist, Landstinget i Uppsala län.

4) Celiaki – från ovanlig sjukdom till folkhälsoproblem
Numera är celiaki inte en ovanlig barnsjukdom, som för några årtionden sedan, utan en sjukdom som slår brett i befolkningen och i alla åldrar. Samtidigt är det en sjukdom som vården ofta missar – symtomen är oftast  långt från de klassiska och även äldre personer drabbas. Anneli Ivarsson, Umeå universitet, ger en översikt av de senaste rönen och råd om hur man i primärvården kan identifiera patienterna och ställa rätt diagnos, ofta med stora hälsovinster som följd.
Talare:  Anneli Ivarsson, docent och överläkare, Umeå universitet.

5) Patient empowerment – ökad kvalitet eller bara svåra frågor? Exemplet diabetes.
I takt med att ohälsotalen och nyinsjuknandet i diabetes ökar, finns det ett stort behov av att förändra synen på diabetesvården fungerar. I denna workshop vill vi utmana gamla föreställningar om patientens och primärvårdens roller i behandlingen. Hur kan vi ge patienten större kontroll över sina värden och sin hälsa? Och hur kan kontakten med primärvården bli mer effektiv och välfungerande?
Workshopvärd: Mawell.
Talare: Rikard Lövström, distriktsläkare och IT-projektledare, Monica Mäki Karlstrand, sjuksköterska och verksamhetschef och Maria Oskarsson, sjuksköterska 1177, Mawell Uppsala.

13.40 Paus. förflyttning till nästa workshop.

13.50  Workshops, parallella sessioner.

14.30 Kaffe.

15.00 Workshops, parallella sessioner.

15.40 Paus.

15.50 Så skapade vi en konkurrensutsatt vårdmarknad – Halland fyra år efteråt.
I januari 2007 hade vårdval i primärvården svensk premiär. Pionjärlandstinget var Halland. Resultatet är väl känt: alla landsting har nu infört vårdval och primärvården har blivit konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än tidigare. Eva-Karin Möllefors berättar om vårdvalsresan och de utmaningar hon ser inför framtiden.
Eva-Karin Möllefors, utvecklingschef, Region Halland.

16.15 Debatt: Är det primärvården som ska se till att alla håller sig friska?
Genom riktlinjer vill Socialstyrelsen använda kunskapsstyrning i stället för kommando- eller regelstyrning. Men om det inte finns tillräckliga resurser eller motiv för att införa riktlinjerna - vilken effekt får de då? Diskussion med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Panel: Kerstin Nordstrand, projektledare, och Maria Branting Elgstrand, projektsekreterare, Socialstyrelsen, Ove Andersson, ordförande, Distriktsläkarföreningen, Kristina Hesslund, ordförande, Distriktssköterskeföreningen, och Anna Hertting, ordförande, Sjukgymnastförbundet.

17.00 Dagen avslutas.

Partners:

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev