Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Prioriteringar på akuten styr fler patienter till primärvård

Publicerad: 3 juni 2002, 11:57

Metoderna för att styra patientströmmarna från akutmottagningarna till primärvården skiljer sig åt från sjukhus till sjukhus. Men de tycks ha effekt, visar en rundringning som Dagens Medicin har gjort.1992 hade akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping 44 000 besök. 2001 hade siffran sjunkit till 33 000 - en minskning med 25 procent.


Birgit Nilsson, chef för A-centrum, centrum för akutklinik, geriatrik och lasarettsansluten hemsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping, tror framför allt att den positiva utvecklingen beror på utbyggnaden av primärvården. Men sjukhusets arbete har bidragit, menar hon.  - Vi har en sjuksköterska i akutmottagningens reception, som hänvisar lättare fall vidare till primärvården. När det sker, tar vi också kontakt med respektive vårdcentral eller jourmottagning och faxar över patientens uppgifter, så att patienten alltid är väntad, säger hon.  Distriktssköterska i receptionen  Universitetssjukhuset Mas i Malmö har också varit framgångsrikt när det gäller att skicka patienter vidare till primärvården. När alla sjukhusets mottagningar slogs samman till en större akutklinik 1992, stod det klart att man var tvungen att minska det totala antalet besök med omkring 30 000 per år.  - Vi kom överens med primärvården om att ha en distriktssköterska i akutens reception, som kunde hänvisa patienter till rätt ställe och vid behov även hjälpa dem att boka tid på en vårdcentral, berättar Peter Jerntorp, verksamhetschef vid sjukhusets akutklinik.  - Kombinerat med tydlig information till såväl patienter som sjukvårdsanställda lyckades vi i princip få ner besöksantalet över en natt.   I dag är det akutklinikens egna sjuksköterskor som sköter sorteringen. De kan inte längre hjälpa till att boka tid, men ger i stället patienterna en så kallad sjuksköterskeremiss till jourmottagningen eller vårdcentralen. Under 2001 utfärdade kliniken 4 500 sådana remisser - och besöksantalet håller sig på ungefär samma nivå som för tio år sedan.  - Relaterat till befolkningsstrukturen har nog inte antalet akutbesök ökat så mycket som de borde ha gjort. Det tyder på att vi har lyckats - och på att primärvården fungerar, säger Peter Jerntorp.  Många betonar också vikten av en fungerande sjukvårdsupplysning som avgörande för att patienterna ska söka sig till rätt vårdnivå från början.   Gunnar Öhlén, klinikchef för akutkliniken vid Huddinge universitetssjukhus, önskar att det vore lika naturligt för alla patienter att ringa sjukvårdsupplysningen innan de åker till akuten, som det är för blivande mammor att ringa innan de åker till BB.

Allmänläkare tar emot på akuten  Men medan de flesta landstingen arbetar för att få bort primärvårdspatienterna från akutmottagningen, gör Landstinget Dalarna tvärtom. Där inrättas under året en allmänläkarlinje vid akutmottagningen på Falu lasarett under kvällar och helger - samtidigt som den vårdcentralsbaserade primärvårdsjouren avvecklas.   - Det ultimata vore naturligtvis om folk kunde gå till primärvården från början. Men här i Falun ligger jourmottagningen bara en kilometer från akuten - och då blir det nästan lite löjligt, säger Jan Fahlén, närsjukvårdschef i Landstinget Dalarna.  - Dessutom vet ju inte patienterna om de är primärvårdspatienter eller akutpatienter. På det här sättet behöver de inte göra det valet själva.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev