Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Privatläkare misstänks för fusk

Publicerad: 30 januari 2008, 14:36

Efter en granskning misstänker Stockholms läns landsting att upp till var tionde privatläkare kräver landstinget på för mycket pengar. Kostnaden beräknas till över 50 miljoner kronor och landstinget har nu polisanmält en privatläkare för bedrägeri.


Inom Stockholms läns landsting har det länge funnits misstankar om att privatläkare överdebiterar landstinget. Därför har en grupp tjänste­män granskat de underlag som läkarna skickar som grund för sina ersättningar till landstinget.

– Tidigare har jag trott att det handlar om mellan 3 och 5 procent. Men när vi nu infört en bättre kontroll ser vi att det snarare handlar om mellan 5 och 10 procent, eller 40 till 80 stycken som debiterar felaktigt, säger Henrik Almkvist, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Enligt honom innebär det att minst 50 miljoner kronor för mycket har betalats ut till privat­läkarna under 2007.

– Sannolikt handlar det om betydligt mer pengar, men det kan vi inte säga säkert i nuläget.

Fuskar läkarna medvetet?

– Det finns både medvetet fusk och oklarheter om hur reglerna ska tolkas. Men det finns ingen som tillstår att man gör det medvetet, det vore ju att erkänna att man gjort något som kan vara brottsligt. Jag tror att det har utvecklats ett slags praxis bland vissa privatläkare att man kan göra så här, säger Henrik Almkvist.

Kritiserar landstingets agerande
Christer Sjödin, ordförande i Storstockholms privatläkarförening, betecknar allt fusk som ”förkastligt”. Men han har en mängd invändningar mot landstingets agerande.

– Man måste fråga sig varför denna information kommer just när ersättningsetableringar diskuteras. Jag uppfattar det som ett inlägg i debatten, där landstinget varit oerhört negativt till ersättningsetableringar. Nu försöker de hitta mer ammunition, säger Christer Sjödin.

Enligt honom har privatläkarföreningen erbjudit landstinget att sam­arbeta kring granskningen av läkarnas debiteringar, men inte fått något gehör för ett närmare sam­arbete och insyn i hur dessa data tagits fram.

– Den här typen av åtgärder riskerar att leda till ett övervakningssamhälle av gammal öststatsmodell där misstänksamhet och angiveri är en del av vardagen, säger Christer Sjödin.

Den vanligaste metoden bland läkare som överdebiterar landstinget är att genomföra en viss åtgärd på en patient fler gånger än vad som är tillåtet. Sedan den 1 januari 2007 finns ett stort antal diagnostiska undersökningar som i normal­fallet får göras maximalt två gånger per år på varje patient. Det handlar exempelvis om utredning för åderförkalkning, datoriserade arbetsprov, inkontinens­utredning och sömnapné­under­sökning.

– Vi har upptäckt fall där läkaren i stället för de maximalt tillåtna två undersökningarna gjort upp till ett tiotal på en och samma patient, säger Henrik Almkvist.

På detta sätt kan läkaren öka sina inkomster. Arvodet för ett så kallat normalt besök hos en specialist i kirurgi är 665 kronor, medan arvodet för de diagnostiska undersökningarna uppgår till mellan 1 400 och 2 000 kronor.

En läkare anmäld för bedrägeri
Stockholms läns landsting ska nu kontakta de läkare som man anser har fått för mycket pengar. I de fall där det visar sig ha skett uppenbart felaktig debitering kan läkarna erbjudas återbetalningsplaner eller att pengarna dras av från deras framtida fakturor till landstinget.

I ett fall har landstinget bedömt det inträffade som så allvarligt att det polisanmält en läkare för bedrägeri. Detta fall handlar om en läkare som medvetet begärt för mycket pengar av landstinget.

– Det handlar om betydande belopp. Sannolikt blir det åtal under våren. Men innan förundersökningen är klar kan jag inte säkert säga om jag kommer att väcka åtal, säger Anita Kjellén, kammaråklagare vid City åklagarkammare i Stockholm.

Relaterat material

Tuffare kontroll att vänta för privatläkare

Massor av fel upptäcks när Skatteverket synar landets privatläkare

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev