Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Produktivitet och kvalitet i vården

Publicerad: 10 juli 2015, 12:00

Debattens vågor om effektiviteten inom vården har ännu inte lagt sig. Finns det ett verkligt samband mellan produktivitet och kvalitet i den senaste undersökningen från EuroHOPE, frågar sig flera debattörer.


Nej, skriver skriver Md. Shidul Islam, docent och överläkare. Han menar att Clas Rehnbergs förslag på förbättring i sjukvården i DN debatt den 7 juli, inte stöds av forskningsresultaten i analysen av de nordiska sjukhusen.

Md. Shaihidul Islam skriver i en replik på DN debatt att EuroHOPE studien inte svarar på om hög produktivitet var på bekostnad av lågkvalitet. Detta på grund av stora variationer, låg statistisk styrka och val av endast två kvalitetsmått.
Kvalitet i vården är mycket mer än parametrar som kan mätas (till exempel dödlighet 30 dagar, utskrivning, eller förekomst av återinskrivningar), skriver han vidare. Empati, bemötande, lyhördhet med mera kan inte mätas så lätt.

Han avslutar med att säga att internationella jämförelsestudier kan skada samhället eftersom politiker har lätt att fatta beslut baserad på sådana akademiska forskningar utan att kunna kritiskt granska dem.

Även Åke Wennmalm, professor, tidigare miljödirektör i SLL, divisionschef vid Huddinge Universitetssjukhus och chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kritiserar studiens begränsningar i en replik:
”Det är svårt att finna robusta mått på sjukhusens effektivitet, och då mäter man i stället det mer lättillgängliga, produktivitet. Man mäter helt enkelt det man kan mäta, i stället för att anstränga sig att finna metoder att mäta det man vill mäta.”

Charlotta Dickman, specialistsjuksköterska och förtroendevald i Vårdförbundet, bjuder också på kritik mot Clas Rehnberg: Forskning visar att hög personalomsättning och användande av bemanningssjuksköterskor sänker produktiviteten, vilket hon baserar på en amerikansk studie från 2014. Samma studie visar att ju mer utbildning sjuksköterskor har och ju mer erfarenhet de har på den avdelning de jobbar på, desto bättre blir vårdresultatet/vårdkvaliteten.

Men i en slutreplik på samma sida tillbakavisar idag Clas Rehnberg kritiken. Han pekar på att studien gjorts med så kallad bootstrapping, och att kontroll för skillnader i patientsammansättningar och sjukhusstruktur har gjorts. Produktiviteten är viktig för framtidens vård, framhåller han.

Han är dock enig i Charlotta Dickmans kritik om att EuroHOPE-studien inte, likt den amerikanska studie hon refererar till, i tillräckligt utsträckning lyckats förklara skillnaderna i produktivitet mellan länderna. I detta avseende finns behov av fortsatt forskning för att utforma organisatoriska lösningar med en god arbetsmiljö och därmed hög produktivitet och effektivitet, konkluderar han.

De ovannämnda studierna kan läsas här:

Sverre A. C. Kittelsen m. fl. ”Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries” Journal of Productivity Analysis: Vol 43, No 3 pp 281-293, (Juni 2015) DOI: 10.1007/s11123-015-0437-z

Bartel, Ann P., m. fl. ”Human Capital and Productivity in a Team Environment: Evidence from the Healthcare Sector”, American Economic Journal: Applied Economics: Vol. 6 No 2 (April 2014).  DOI: 10.1257/app.6.2.231

Relaterat material

”Svenska akutsjukhus har lägst produktivitet i Norden”

ELIN ROSLYNG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev