Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Professor: Frågan om vården bör avbrytas är inte medicinsk

Publicerad: 12 mars 2009, 15:40

Att påskynda döden hos en döende patient är i enlighet med medicinsk praxis, samtidigt som ledande åklagare anser att det strider mot lagen. Därmed är det helt klart att tydligare riktlinjer behövs, anser filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö.


I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag hänvisar Torbjörn Tännsjö, som tidigare utrett frågor kring vård i livets slutskede på uppdrag av Socialstyrelsen, bland annat till riktlinjerna från Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Inom västerländsk medicinsk praxis har det blivit vanligt att läkare ibland aktivt avslutar patienters liv. Det handlar om patienter som är döende och som ges medicinering för att motverka smärta och andra plågor såsom till exempel andnöd. Sådan så kallad palliativ behandling kan aktivt komma att påskynda en patients död. Detta förfarande försvaras, i länder där eutanasi är förbjuden, med stöd av principen om dubbel effekt. Det viktiga är, då ett liv aktivt avslutas genom aktiva medicinska insatser, att påskyndandet av döden inte är avsiktligt. Det kan emellertid mycket väl röra sig om en effekt (den dubbla) som läkaren förutser. Det viktiga är att hon inte avser den , skriver han bland annat.

 Samtidigt som Torbjörn Tännsjö efterlyser klarare riktlinjer kring vård i livets slutskede skriver han att det inte är lämpligt att samhället tar fram riktlinjer för när man ska avsluta behandling för ett barn utifrån att barnets framtida livskvalitet bedöms bli dålig.

I den gråzon, då det är rimligt att ifrågasätta om ett barn räddas till ett liv värt att uppleva eller ej, bör föräldrarna ha beslutsrätten. Frågan om vården bör avbrytas är inte medicinsk. Svaret på den beror av både mycket speciella personliga överväganden och av kontroversiella filosofiska sådana (rörande livets mening). Samhället bör inte hålla sig med bestämda riktlinjer på den här punkten. Samhället bör inte ge svar på frågan vad slags liv är värda att leva.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev