söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Professor i etik vill ändra lag för att få fler organdonatorer

Publicerad: 3 maj 2007, 07:38

Lagen bör ändras, så att det blir tillåtet att vårda döende patienter med syftet att göra organdonation möjlig. Det anser Nils Lynöe (bilden), ordförande för Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.


Donationsrådets ordförande Eva Fernvall och Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund menar också att lagen bör diskuteras.

Dagens Medicin berättade i nr 17/07 att tre läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping slog larm om att elektiv ventilation har börjat tillämpas på svenska sjukhus. Elektiv ventilation innebär att intensivvård inklusive respiratorbehandling ges till en döende patient, trots att vården inte kan rädda patienten till livet. Avsikten är i stället att patienten ska bli hjärndöd och därmed kunna fungera som organdonator.

Enligt Socialstyrelsen är sådan vård olaglig, eftersom hälso- och sjukvårdslagen stadgar att all vård ska gagna patienten.

Nils Lynöe, ordförande för Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet i Solna, hävdar att vård för att få tillgång till donationsorgan bör vara tillåten. Under förutsättning att patienten själv uttryckt önskemål om att få donera sina organ.

– Det är klart att intensivvården får inte pågå in absurdum. Men inom vissa tidsramar tycker jag det är helt legitimt.

– Om det är den döende patientens vilja att donera sina organ är det till och med sjukvårdens skyldighet att tillgodose patientens önskemål. Och då är elektiv ventilation ett sätt att hantera det här på.

Respiratorvård sätts in allt oftare
I dag är det inte möjligt för sjukvården att undersöka patientens inställning till organdonation i Socialstyrelsens register förrän patienten är död.

Det borde också ändras, menar Nils Lynöe.

– Får man den uppgiften snabbare kan man i ett tidigare skede inleda en diskussion om de här svåra frågorna med de anhöriga om donationsviljan är okänd.

Niels Lynöe har själv ingen uppfattning om hur vanligt det är att elektiv ventilation tillämpas i svensk sjukvård.

– Jag har inga siffror eller fakta. Men visst händer det att läkarna låter vården fortgå för att få tillgång till organ när man vet att patienten kommer att dö inom det närmaste dygnet. Det finns ju ett skriande behov av organ.

Han påpekar att det finns en diskussion om att läkarna i dag är mer aktiva och tidigt sätter in respiratorvård på patienter med stora hjärnblödningar.

– Detta kan rädda fler till livet. Men det ger också en möjlighet att på ett bättre sätt ta tillvara potentiella organdonatorer, säger Niels Lynöe.

"Djupgående diskussion" krävs
Ordföranden i Donationsrådet, Eva Fernvall, efterlyser en djupgående etisk diskussion om det ska vara tillåtet att vårda patienter för att de ska bli organdonatorer.

– Det är ursvårt att säga ja eller nej. Det här är en fråga som väcker mycket känslor och där det finns motsatta uppfattningar, säger hon.

Eva Fernvall menar att det inte är hennes eller Donationsrådets sak att ta ställning till detta, utan att det är ett ansvar för Socialstyrelsen, landstingen och den medicinska professionen.

– Men om en person är på väg att avlida och du vet att den personen vill donera sina organ, så är det klart att man ska underlätta den viljan.

Enligt Socialstyrelsen har det inte kommit in några anmälningar om fall där patienter vårdats med respirator bara för att bli organdonatorer.

Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund förklarar att det krävs en "djupgående etisk diskussion" om lagen ska ändras så att det blir tillåtet med respiratorvård utan att patienten gagnas.

Så säger lagen om att vårda döende

Med anledning av debatten om elektiv ventilation har Socialstyrelsen lagt ut detta klargörande på sin hemsida:

"Lagstiftningen utgår ifrån varje patients behov. Varje patient ska ges vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och få tillgång till bästa möjliga individuella omvårdnad. Detta innebär att behandlingen av en döende patient inte kan fortsätta efter den tidpunkt då vården inte längre gagnar patienten. I denna situation bör behandlingen avbrytas. Det innebär bland annat att det inte är tillåtet att fortsätta behandla en patient i respirator enbart för att en annan patient skulle få tillgång till organ för transplantation."

Läs även: Döende hålls vid liv för att kunna donera organ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev