Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Professor vill ha riktlinjer för kejsarsnitt

Publicerad: 11 november 2002, 12:01

Kejsarsnitt bör inte utföras så tidigt som i graviditetsvecka 23. Riskerna är för stora, anser professor Hugo Lagercrantz, verksamhetschef för neonatalprogrammet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Han efterlyser nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.


Nyligen utfördes ett akut kejsarsnitt i graviditetsvecka 23 vid ett sjukhus i Mellansverige. Ett tvillingpar förlöstes, varav det ena barnet avled omedelbart. Det andra barnet vägde 430 gram - men uppvisade livstecken och transporterades till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Ett dygn senare avled även detta barn.  Händelsen har fått Hugo Lagercrantz att reagera. I ett brev till Socialstyrelsen ifrågasätter han rimligheten i att förlösa barn med kejsarsnitt så tidigt som i vecka 23, och efterlyser riktlinjer för hur sådana fall ska hanteras.  Hugo Lagercrantz.Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Hugo Lagercrantz.Foto: Anders Kallersand.  - Chansen att barnet överlever och utvecklas normalt är alltför liten i relation till risken att barnet dör eller blir gravt handikappat, säger han.  - Om Socialstyrelsen anser att vi ska satsa på dessa mycket små barn, måste vi också få rimliga resurser.  I den kommande utgåvan av Barnläkarboken för Hugo Lagercrantz själv fram ett förslag till riktlinjer, baserat på rekommendationer från kanadensiska sällskap för pediatrik, obstetrik och gynekologi.  Bland annat föreslår han att kejsarsnitt före vecka 24 enbart bör ske om mammans hälsa är i fara. Fram till och med vecka 22 bör omhändertagandet av barnet bara vara palliativt - men då barnet kan vara mer moget än beräknat måste beredskap för ett mer aktivt omhändertagande alltid finnas.  - Om barnet föds vaginalt i vecka 23 eller 24 och visar livstecken ska vi självfallet göra allt vi kan. Men jag är tveksam till om vi ska göra obstetriska ingrepp så tidigt som i vecka 23, säger Hugo Lagercrantz.  - En studie i New England Journal of Medicine visar att 50 procent av de barn som föds mellan vecka 22 och vecka 25 får handikapp - och mot den bakgrunden menar jag att vi behöver diskutera det här ordentligt och enas om riktlinjer för hur vi ska agera.  Vill ha säkra vetenskapliga bevis  Men Socialstyrelsens överdirektör i medicinska frågor, Nina Rehnqvist, menar att det först måste finnas säkra vetenskapliga bevis. Saknas sådana måste det bli upp till den enskilde läkaren att fatta beslut på de grunder som han eller hon har.  Däremot ser Socialstyrelsen gärna att man inom professionen enas om en praxis.  - Det här gäller svåra etiska och medicinska ställningstaganden och det vore naturligtvis önskvärt om det fanns någon sorts samsyn inom professionen som kunde erbjuda stöd och vägledning. Att som myndighet gå in och dra några skarpa gränser är omöjligt, säger Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.  Sedan en tid tillbaka arbetar en expertgrupp på Socialstyrelsens uppdrag med att ta fram ett kunskapsdokument om grav underburenhet, extremt för tidigt födda barn. Jens Schollin, professor och överläkare på barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och en av expertgruppens ledamöter, hyser goda förhoppningar om att man kommer att kunna enas om en gemensam plattform.  - Jag tror att vi, utifrån den kunskap vi nu tar fram, kommer att kunna formulera rekommendationer dels kring hur man på bästa sätt beräknar graviditetslängd, dels vilken metod som i dag är den bästa för att ta hand om gravt underburna barn, säger han.  Men några rekommendationer för i vilken vecka man ska sätta in alla resurser och i vilken vecka man bara ska ge palliativ vård kommer de sannolikt inte att kunna ge.  - Möjligen kan vi på sikt också komma fram till en gemensam ståndpunkt kring hur tidigt man bör utföra kejsarsnitt på fosterindikation - men var den gränsen i så fall ska gå blir upp till utredningen att ta reda på.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev