Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Proteinläckage ökade risk för diabetiker att avlida

Publicerad: 17 juni 2002, 09:10

Personer med typ 2-diabetes som drabbas av proteinläckage i urinen, gav upp till en femfaldigt ökad risk att avlida under en femårsperiod, jämfört med diabetiker som inte hade dessa njurproblem. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Quarterly Journal of Medicine.


Forskarna som arbetar vid Manchester University, Manchester, Storbritannien, utförde en studie där de undersökte orsakerna och mekanismerna bakom ökad dödlighet hos patienter med diabetesnefropati, njursjukdom orsakad av diabetes.  Totalt undersöktes 170 personer med typ 2-diabetes med nefropati och ett proteinläckage från njurarna som var högre än 0,5 g per dygn. Dessa deltagare jämfördes med 170 diabetespatienter utan nefropati.  Studien visar att av de patienter som hade nefropati när studien började avled 37 procent under den femåriga uppföljningsperioden. Bland dem som inte hade dessa njurproblem avled 8 procent under samma tid. Totalt 44 patienter, eller 57 procent av de avlidna, dog på grund av hjärt-kärlsjukdom.  Omräknat visar studien att 8,1 respektive 1,4 dödsfall inträffade per 100 personår i de båda grupperna under studieperioden. Detta efter justering för ålder och kön.  Dödligheten var proportionell mot förekomsten av protein i urinen. Bland dem som hade ett proteinläckage på 0,5-2 gram per dygn avled 4,6 personer per 100 personår och bland dem som hade ett proteinläckage på mer än 2 gram per dygn avled 9.9 personer per 100 personår.  En ytterligare analys av siffrorna visade att den totala risken att avlida var ökad fem gånger bland patienter som hade nefropati, jämfört med dem som inte hade det. Detta samband var oberoende av andra riskfaktorer, däribland ålder vid studiens inledning och blodsockerkontroll.  Forskarna menar med anledning av resultatet att proteinläckage i urinen är en riskfaktor som är möjlig att påverka och förebygga. Därför kan en förhindrad utveckling av nefropati hos personer med typ 2-diabetes, samt en förbättrad diabeteskontroll minska dödligheten bland dessa patienter.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev