Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Provköp av medicin föreslås bli tillåtet

Publicerad: 3 april 2012, 13:11

Kommunerna bör få skicka unga att provköpa läkemedel för att se om handeln kontrollerar åldersgränser, föreslår en utredning.


Tanken är att personer som ser unga ut ska kunna testa hur väl handeln kollar legitimation på dem som köper exempelvis receptfria läkemedel.

– Vi föreslår att man inför regler i tobakslagen, alkohollagen och lagen om receptfria läkemedel som möjliggör för tillsynsmyndigheterna att genomföra kontrollköp, säger Göran Lundahl, ordförande i provköpsutredningen, till Dagens Apotek.

Bakom utredningen står en arbetsgrupp, som på regeringens uppdrag sett över frågan om det ska bli möjligt för kommuner och myndigheter att provköpa läkemedel, tobak och alkohol anonymt, för att kontrollera att åldersgränserna följs.

Arbetsgruppen har dels gjort en kartläggning av hur provköp har använts och dels diskuterat frågan med både myndigheter och företrädare för handeln.

– Det finns en ganska samstämmig bild av att det finns brister i vilka möjligheter tillsynsmyndigheterna har att utöva en aktiv tillsyn av de här åldersgränserna. Därför behöver man ge dem ytterligare ett verktyg, säger Göran Lundahl.

De som genomför provköpen måste ha fyllt 18 år. Att låta 17-åringar försöka handla läkemedel skulle vara en brottsprovokation och det är inte tillåtet enligt svensk lag.

– Tanken med det här är ju att man ska välja ut personer som visserligen är 18 år fyllda men ser ut att vara yngre, säger Göran Lundahl.

Att medvetet sälja folköl, tobak eller receptfria läkemedel i handeln till personer under 18 år är brottsligt och en enskild försäljare kan dömas för det. Den som inte kontrollerar legitimation på en 19-åring som vill köpa huvudvärkstabletter kan däremot inte straffas.

Läkemedelsverket kan dock utfärda förelägganden eller försäljningsförbud för en handlare som upprepade gånger bryter mot skyldigheten att kontrollera legitimation.

– Möjligheten till administrativa sanktioner finns och det är bra, för man ska ju kunna ingripa på något sätt mot personer som missbrukar systemet. Men det är inte det som är syftet i första hand, säger Göran Lundahl.

Fördelen med metoden är enligt honom framför allt att man får igång en dialog med handeln om kontrollen av åldergränser.

– Poängen är att direkt efter att ett sådant här provköp har skett så ska man gå tillbaka till näringsidkaren och säga att ”nu har vi gjort ett provköp här och ni kollade inte legitimation och vederbörande fick köpa, det var inte så bra”, säger Göran Lundahl.

I samband med det ska tillsynsmyndigheterna också kontrollera hur det ser ut med handlarnas egenkontrollprogram och utbildning av personalen.

Provköpsutredningen lämnades över till regeringen i dag, tisdag. Bakgrunden till utredningen är att vissa kommuner har använt provköp för att kontrollera om handlare följer åldersgränserna vid försäljning av tobak och alkohol. Men 2009 slog justitieombudsmannen, JO, fast att metoden saknar stöd i lagen och strider mot principen att dold myndighetsutövning inte får förekomma.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tillsatte provköpsutredningen, som nu alltså föreslår att lagen ändras så att provköp blir tillåtna.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev