Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Provocerande torrluft avslöjar underbehandlade astmapatienter

Publicerad: 25 Oktober 2002, 08:53

Många astmapatienter som anser sig välkontrollerade i sin sjukdom är i själva verket underbehandlade. Preliminära resultat från Norrmalms vårdcentral i Skövde visar att det kan handla om så många som varannan astmapatient.


Genom torrluftsprovokation har man på Norrmalms vårdcentral i Skövde lyckats hitta många underbehandlade astmapatienter. Enligt preliminära resultat från en studie på 60 patienter visade det sig att så många som hälften var i behov av bättre medicinering.  - Det höga antalet patienter som är suboptimalt behandlade förvånar oss. Vi hade väntat oss en del men inte så här många. Det här är ju öppenvårdspatienter som förmodligen har en relativt lindrig sjukdom. Nästan alla patienter ansåg sig också, före studien, vara välkontrollerade i sin astma, säger Sven Fornwall, allmänläkare på Norrmalms vårdcentral i Skövde som gjort studien i samarbete med astmasjuksköterskan Karin Hassel.   Torrluftsprovokation är en standardiserad metod för ansträngningsprovokation som nästan bara används inom lung- och barnsjukvården.  Idén till att göra undersökningen kläcktes när den stora europeiska AIRE-studien presenterades 1999. En av slutsatserna i denna var att många astmapatienter upplevde sig ha kontroll över sin sjukdom - trots att de hade ihållande symtom.  - Vi blev intresserade av att se hur det såg ut i vårt perspektiv i primärvården. Intrycket är ju att många patienter har en tendens att övervärdera sin astmakontroll. De vänjer sig vid en funktionsnivå och anser sig må bra. Men tittar man på deras lungfunktionsvärden tycker man att de skulle kunna må betydligt bättre, säger Sven Fornwall.  Av hundratalet astmatiker inom vårdcentralens upptagningsområde accepterade 60 patienter för att gå med i studien. Deltagarna var 18-50 år och bestod av både män och kvinnor.   Samtliga patienter fick svara på frågor om sin sjukdom och gjorde därefter vanliga lungfunktionstest med spirometri före och efter "provokation" med torrluft. Slutligen gjordes också ett så kallat reversibilitetstest, där man undersökte patientens förmåga att reagera på snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel.  I spirometriundersökningarna användes patienternas FEV1-värde som mått på deras lungfunktion. Det är ett standardmått som anger den volym luft som andas ut under den första sekunden av maximal utandning.   Genom att jämföra patienternas värden i "vilospirometrin" före provokationen med det lägsta värdet av fyra spirometrier efter provokationen, fick Sven Fornwall och Karin Hassel en uppfattning om hur välinställd patienten var.  - En god astmakontroll innebär att patienten ska klara en ansträngning. De vars FEV1-värden sjunkit med mer än 10 procent efter provokationen ansåg vi vara i behov av optimerad behandling. Det samma gällde för de patienter vars värde efter inhalation av bronkvidgare ökade från det lägsta värdet med mer än 15 procent av vilovärdet, säger Sven Fornwall.  Sammantaget bedömdes hälften av patienterna ha bristande astmakontroll, varav nio av tio ansåg sig vara välinställda före testet. Dessa patienter fick justerad medicinering efter "astmatrappan", vilket exempelvis kan innebära ökad dos av inhalationssteroid eller tillägg av långverkande luftrörsvidgare.   Efter tre månader fick patienterna komma på återbesök och upprepa samma procedur.  - Våra data är inte helt sammanställda än. Men allt tyder på att patienterna efter justeringen klarar sig avsevärt bättre i testerna. Själva är de mycket nöjda och säger sig må bättre, säger Sven Fornwall.  Resultaten i Skövdestudien torde ge ytterligare belägg för att astmapatienter generellt sett är underbehandlade.  Sven Fornwall menar att man inte får nöja sig med att patienten anser sig må bra. Förutom att fråga ordentligt om exempelvis hosta och uppvaknande under natten, tror han att ett mer spritt bruk av torrluftsprovokation skulle innebära att fler patienter med icke-optimal astmakontroll upptäcks.  - Apparaten är inte svår använda och skulle få plats i ett rum tillsammans med annan undersökningsapparatur. Jämfört med att låta patienterna cykla motionscykel eller springa några varv kring vårdcentralen ger torrluftsprovokationen en säkrare och mer standardiserad form av provokation. Under de senaste tio åren har spirometrin fått genomslag i primärvården, varför skulle det inte gå med torrluftsprovokation också? frågar sig Sven Fornwall.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev