Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Psykiska plågor före mens kan behandlas som migrän

Publicerad: 19 augusti 2002, 10:04

LUND. Behandling med migränmedicin kan ge lindring för kvinnor som får svåra psykiska besvär före mens, enligt en ny studie vid kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Resultaten stämmer överens med nya fynd som visar att serotoninaktiviteten minskar i hjärnan dagarna före mens.


Dagarna före mens drabbas omkring 200000 svenska kvinnor av så svåra premenstruella besvär att de uppfyller kriterierna för diagnosen premenstruell dysfori, PMD. Symtomen är framför allt psykiska, och kännetecknas av irritabilitet, spänning, nedstämdhet och häftiga växlingar i humöret, så kallad affektlabilitet.  För andra kvinnor innebär menstruationen ett lidande i form av migrän. På denna form av migrän fungerar sällan vanliga kortverkande migränpreparat i gruppen triptaner, som sumatriptan (Imigran).    - Däremot har jag framgångsrikt lyckats behandla kvinnor med menstruell migrän med en mer långverkande triptan, naratriptan, berättar Helena Strevens, specialistläkare i gynekologi på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.  Det gav Helena Strevens, som själv lider av migrän, idén till att pröva behandlingen på kvinnor med PMD.   - Jag hade slagits av hur symtomen vid PMD och migrän påminner om varandra, säger hon.  Med Glaxo Smithkline, som säljer naratriptan under produktnamnet Naramig, som sponsor lade Helena Strevens upp en så kallad cross over-studie med 45 kvinnor.  Samtliga kvinnor hade en noggrant diagnostiserad premenstruell dysfori, men inte migrän.   Först fick kvinnorna under två menscykler skatta sina symtom på en visuell analog skala. Därefter randomiserades hälften till behandling med naratriptan och hälften till placebo under tre menscykler. Dosen var 1 mg naratriptan två gånger dagligen. Båda grupperna tog tabletter i tio dagar varje menscykel.  Efter tre menscykler skiftade man grupperna. De som tidigare fått placebo fick aktiv behandling, och vice versa, i ytterligare tre menscykler.  Fler biverkningar med placebo  Resultatet visar att de kvinnor som behandlades med naratriptan upplevde att de minskade sin irritabilitet med i genomsnitt 15 millimeter på skalan.  - Därutöver gjorde patienterna en skattning som visade att naratriptan lindrade symtomen sex gånger bättre än placebo, berättar Helena Strevens.  Det är i nivå med vad man tidigare uppnått med behandling med antidepressiva medel i gruppen serotoninåterupptagshämmare, SSRI, som redan i dag används på kvinnor med PMD. Men naratriptan ger färre biverkningar än SSRI-medel. Det var till och med så att kvinnorna i Helena Strevens studie rapporterade fler biverkningar när de fick placebo än när de fick aktiv behandling.   Många av de kvinnor som i dag behandlas med SSRI-medel för premenstruell dysfori, avbryter behandlingen på grund av biverkningarna.  - Om man ger SSRI-medel hela tiden är det en betydande grupp som drabbas av sexuell dysfunktion, som de inte blir av med. Om man å andra sidan ger det intermittent, är det många som varje månad får de initiala besvär som behandlingen ger. Dit hör svettningar, trötthet, sömnsvårigheter och magbesvär, säger Helena Strevens.  Stimulerar två serotoninreceptorer  Naratriptan är en agonist till framför allt två serotoninreceptorer, 5HT1b och 5HT1d. Den verkningsmekanismen ger stöd åt den så kallade serotoninhypotesen kring premenstruella besvär - att det finns ett samband med serotoninbrist eller bristande serotoninaktivering.  Denna hypotes får ytterligare stöd av nya fynd av forskare vid kvinnokliniken i Uppsala. De har med PET-kamera påvisat att serotoninaktiviteten i hjärnan minskar hos kvinnor dagarna före mens. Olle Eriksson, specialistläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterade dessa resultat vid ett möte som Nordisk förening för obstetrik och gynekologi höll i Umeå i början av juni.  Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet, är en av de svenska forskare som tittat mest på sambandet mellan serotonin och premenstruella besvär. I mitten av 1990-talet visade hans grupp att SSRI-preparat har god effekt på kvinnor med PMD.  - Naratriptanstudien är intressant, lovvärd och logisk eftersom vi vet att naratriptan tar sig in i hjärnan och slår på två kända serotoninreceptorer, säger Elias Eriksson.

Irritabla kärnor i tinningloberna  Serotoninreceptorerna 5HT1b och 5HT1d finns på flera olika ställen i hjärnan, men störst inflytande i detta fall har troligen receptorerna i amygdala, menar Elias Eriksson. Dessa kärnor i främre tinningloberna antas ha betydelse för irritabilitet.   Han anser att effekten av naratriptan knappast är i nivå med vad man sett hos SSRI-preparat, men tycker att det är värt att gå vidare på detta spår för den stora grupp kvinnor som får biverkningar av SSRI.  Resultaten i Helena Strevens studie tyder på att kvinnorna med de svåraste besvären har störst nytta av behandlingen med naratriptan. Därför diskuterar Helena Strevens  och Glaxo Smithkline nu möjligheten att göra en ny studie, som också ska testa effekten av olika doser.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev