Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Psykologbesök kan ersättas av behandling via internet

Publicerad: 25 november 2003, 12:49

Problem med stress, ångest eller nedstämdhet? Terapi hemma vid datorn håller på att bli ett alternativ till behandling hos en psykolog.


Psykologiska besvär som stress, ångest och nedstämdhet drabbar en stor del av alla svenskar någon gång i livet. De som har svåra problem, och söker sig till sjukvården, erbjuds ofta farmakologisk behandling med något SSRI-preparat.  En del får också gå i terapi, till exempel kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk psykoterapi, under ledning av en psykolog. Men behovet av terapeutisk behandling är mycket större än vad sjukvården kan erbjuda, ekonomin och bristen på psykologer sätter gränser.  Psykologiska institutionen vid Uppsala universitet har i en lång rad studier undersökt effekterna av självhjälpsbehandling med kognitiv beteendeterapi på internet. Självhjälp på internet skulle kunna ge fler tillgång till terapi, utan att kostnaderna blir alltför stora.  Den första studien gällde huvudvärk, och därefter följde behandling av paniksyndrom - ett projekt som också fick Dagens Medicins pris för Bästa IT-stöd i vården 1999. Därefter har man studerat bland annat behandling av tinnitus, depression och sömnproblem, allt med goda resultat.  Internetbehandlingen verkar hittills stå sig väl jämfört med annan kognitiv beteendeterapi.  Tillgång till självhjälpsbehandling  Sedan någon månad tillbaka finns ett av de behandlingsprogram som tagits fram vid Uppsala universitet tillgängligt för allmänheten på en nyöppnad hemsida, livanda.se. För 475 kronor kan den som vill få tillgång till självhjälpsbehandlingen Mindre stress - mera liv! under sex månader. Betalar man 1 225 kronor får man också ställa frågor till psykologer via e-post. Inom kort kommer ytterligare tre program, om nedstämdhet, sömn och smärta.  Bakom Livanda står två av Uppsalaforskarna: Lars Ström, som doktorerat på internetbehandling, och Richard Pettersson, båda psykologer.  www.livanda.se  Arbetar även med företag  - Vi tyckte att vi borde ta oss an universitetens tredje uppdrag och föra ut den här kunskapen till allmänheten, säger Lars Ström.  - Det känns lite märkligt för en forskare att syssla med kommersiell verksamhet, men för oss är det enda sättet att föra ut kunskapen till alla dem som behöver den. Vi hoppas i framtiden kunna arbeta heltid med företaget Livanda, forsätter han.  Men finns det inte risker med att låta människor med psykiska problem behandla sig helt själva?  - Jo, en risk kan vara att det är fel personer som använder programmen. Vi kommer att använda oss av ett screeningformulär som skiljer ut dem med alltför svåra psykiska problem, och personer med kroppslig sjukdom. De personerna hänvisar vi vidare till annan vård, säger Lars Ström.  Livanda arbetar inte bara direkt mot allmänheten, utan också med företag. Förmodligen kommer man även att samarbeta med primärvårdsläkare, som kan hänvisa patienter till behandlingsprogrammen.  På Psykiatricentrum Karolinska har man också gått vidare med Uppsalaforskarnas resultat kring internetbehandling. Där erbjuds nu en grupp patienter med paniksyndrom internetbehandling i en pilotstudie. Behandlingen består av självhjälpsmoduler samt kontakt med terapeut via e-post.  - Vi ville testa behandlingen i en vanlig psykiatrisk miljö, bland annat för att utvärdera vilka patienter som har mest nytta av internetbehandling. Det är viktigt att göra det innan det här blir praxis, säger Jan Bergström, psykolog, som leder projektet.  Högre krav på patienterna  Patienterna i Karolinskas internetstudie har valts ut till den behandlingen för att de har panikångest som sin primära diagnos, men inga andra allvarliga problem.  - Självbehandling ställer större krav på patienterna själva, och kan därför inte bli aktuellt för alla patienter med paniksyndrom. Internetbehandling bör ses som ett komplement till vanlig psykiatrisk behandling, inte som en ersättning för den, säger Jan Bergström.  Är det bra att erbjuda självhjälpsprogram på internet utan kontakt med sjukvården?  - För en grupp kan det säkert fungera. Det är bra om det finns vetenskapligt förankrad kunskap om psykisk ohälsa på internet. Många som söker hjälp i böcker, tidningar och på internet hittar bara sådant som inte alls är förankrat i forskning, säger Jan Bergström.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev