Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Psykologisk handledning på väg för AT-läkare i Uppsala

Publicerad: 14 juni 2002, 11:11

Psykologisk handledning blir obligatorisk för alla AT-läkare vid Akademiska sjukhuset iUppsala och införs också i begränsad form för ST-läkare. Förändringen är ett arbetsmiljökrav från sjukhusets yngre läkare som sjukhusledningen nu säger ja till.


Psykologisk handledning har hittills testats i fyra grupper med AT-läkare vid Akademiska sjukhuset. Utvärderingen i en av grupperna visar på ett mycket gott resultat och nöjda deltagare.  - De AT-läkare som deltagit i handledningen upplever att de fått kollegor att tala med. Vanligtvis hoppar de runt mellan avdelningarna och känner att de inte hör hemma någonstans, säger AT-läkaren Maria Holstad.  Hon ingår i en grupp om nio yngre läkare vid Akademiska sjukhuset som ska leda arbetet med att förverkliga de krav på förändringar av arbetsmiljön som kommer från sjukhusets yngre läkare, i ett projekt kallat Uppväxling, se Dagens Medicin nr 15/02.  En personalenkät som genomfördes vid Akademiska sjukhuset tidigare i år visade att de yngre läkarna är den personalgrupp som mår sämst.  Har fått ökad självkännedom  Enligt utvärderingen av handledningen anser AT-läkarna att de har fått en ökad självkännedom och att den professionella handledningen har gjort det möjligt att gå vidare, trots svåra upplevelser i jobbet.  - Det handlar mycket om den sociala och känslomässiga delen av arbetet, om hur vi som läkare kan agera när en patient kräver att få bli sjukskriven eller när patienter är mycket kritiska till den vård de får eller är våldsbenägna, säger Maria Holstad.  Också ST-läkarna vid Akademiska sjukhuset ska få psykologisk handledning. I höst startar två grupper för specialistläkare under utbildning.  - Vi skulle kunna starta betydligt fler. Hela 25 ST-läkare har hittills anmält sitt intresse för att delta, berättar Maria Holstad.  Hon menar att det är viktigt att först visa på nyttan och utvärdera resultatet av de handledningsgrupper för ST-läkare som nu startar innan man ställer krav på mer resurser.  Handledningen för ST-läkare är något annorlunda upplagd, men tonvikten ligger på debriefing, att man får prata om upplevelser i jobbet som känns viktiga.  Kan förebygga utbrändhet  Handledningen utgår från egenskaper och attityder och handlar om den professionella yrkesrollen, relationer mellan kollegor och mellan läkare och patient.  - Det är viktigt att man får känna att man inte är ensam om sina upplevelser, konstaterar Maria Holstad.  Hon berättar att gruppen har satt upp strikta krav på hur handledningen ska vara utformad.  - Det allra viktigaste kravet är att den som ska leda gruppen måste vara utbildad handledare, det ska vara sex deltagare i varje grupp och det ska vara samma personer och handledare som deltar hela tiden. En annan viktig regel är att deltagarna inte ska ha inbördes yrkesrelationer. Vi vill också att grupperna är så mixade som möjligt, med både kvinnor, män och olika nationaliteter, säger Maria Holstad.  Hon menar att metoden är ett aktivt sätt att förebygga risken för utbrändhet i sjukvården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev