Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Rabatt för studenter får vårdfack att växa

Publicerad: 28 januari 2015, 07:50

LOCKAR MEDLEMMAR. På Ersta Sköndals högskola i Stockholm går Sofia Persson (i mitten) som värvar studenter. Till vänster Anna Wikström, till höger Martina Krantz.

Det är vind i ryggen för flertalet fackförbund inom sjukvårds­området. Under fjolåret tog medlemstalen ett skutt uppåt. Sjuksköterskestudenter med medlemsrabatt hjälpte till.


Vårdförbundet fick över 2 000 nya medlemmar under 2014, ett välkommet tillskott för förbundet som tidigare upplevt en medlemsflykt.

– Under 2012 förlorade vi 1 600 medlemmar. Under 2013 kom drygt 700 tillbaka. I ljuset av det så har rekryteringen under 2014 varit väldigt bra, säger Fredrik Eklöf, som arbetar i förbundets team för medlemsutveckling.

Även antalet läkare som gick med i facket ökade i fjol. Läkar­för­bundets ordförande är nöjd med att förbundet växte med 800 personer.

– Det är glädjande att vi har ökat medlemsantalet så pass mycket. Det är en större ökning än tidigare år. Den största ökningen har vi bland yrkesverksamma medlemmar, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkar­för­bundet.

Fysioterapeuterna och Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, FSA, kunde även de räkna in ett ökat medlemstal 2014 medan Sveriges farma­ceuter, som de senaste åren har tappat medlemmar, fortsätter sin kräftgång (se faktaruta).

Vårdförbundets kraftiga ökning beror på en ny studentorganisation som fått fart på rekryteringen bland blivande sjuksköterskor ute på landets sjuksköterskeutbildningar. Drygt hälften av de 2 140 nya medlemmarna är just studenter.

För att intressera dem har förbundet byggt upp ett nätverk med särskilda studentrepresentanter, som själva går utbildningen, som är med och rekryterar.

– Redan i termin ett ger vi information om facket till dem som går sjuksköterskeprogrammet. Många frågar sig vad de har för nytta av att vara med innan de är färdiga med utbildningen. Men när vi förklarar att även studenter kan vara med och påverka och att Vårdförbundet har särskilda aktiviteter för dem, så blir de mer intresserade, berättar Sofia Persson, som går fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet på Ersta Sköndals högskola i Stockholm, och som där är studentrepresentant för Vårdförbundet.

Den låga medlemsavgiften till förbundet, på 150 kronor för hela studietiden, kan bidra till att många tycker att det inte känns som någon större ekonomisk uppoffring att ansluta sig.

– Om facket visar att de är intresserade av studenteras villkor och kan bidra med hjälp i frågor som rör utbildning, lön, arbetsförhållanden och framtida karriär så väcker det intresset för fackliga frågor under studietiden, tror Sofia Persson.

Läkarförbundet har inte haft samma framgång som Vårdförbundet bland studenterna. Tvärtom minskade antalet läkarstuderande som var medlemmar under 2014, med runt 200, till 6 670.

Läkarstudenterna har inte samma frikostiga medlemsrabatt som de blivande sjuksköterskorna. Och lär inte få det heller. Enligt Läkarförbundet finns inga planer på att ändra avgiften. Men något måste göras för att få in fler medlemmar tidigt i läkarkarriären, enligt för­bundets ordförande Heidi Stensmyren.

– Det är viktigt att få med studenterna så att förbundet kan arbeta med deras frågor. Inte minst handlar det om de nyutbildade läkarnas villkor på arbetsmarknaden. Därför kommer vi under 2015 att prio­ritera rekryteringen bland läkarstudenterna. Exakt hur det arbetet ska se ut är inte klart i dagsläget. Läkarutbildningen har utökats under senare år vilket gör att gruppen totalt sett har ökat mer än anslutningsgraden till facket, säger Heidi Stensmyren.

Så mycket har fackförbunden vuxit 2014

Vårdförbundet:
+ 2 140

Totalt 112 915 medlemmar

Läkar­förbundet:
+ 846

Totalt 46 679 medlemmar

Fysio­terapeuterna:
+ 150

Totalt 12 258 medlemmar

Arbets­terapeuterna:
+ 100

Totalt 10 200 medlemmar

Sveriges farmaceuter:
- 200

Totalt 6 653 medlemmar

Källa: Respektive förbund

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev