tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Rabattavtal kan strida mot lagen

Publicerad: 11 april 2013, 07:24

Det är fortfarande osäkert om landsting får teckna egna rabattavtal med läkemedelsföretag. En rättslig prövning av Region Skånes avtal om TNF-hämmaren Cimzia ska bringa klarhet.


– Vi ser det här som ett pilotärende som vi vill följa genom hela rättsprocessen för att få ett klarläggande av vad som gäller. Vi inser att det kan finnas olika sätt att tolka lagstiftningen på, säger Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Förvirringen gäller vilka som ska få förhandla om priset på recept­belagda läkemedel inom öppenvården som säljs på apotek.

För att möta det ökande behovet av biologiska läkemedel till reumatiker har Region Skåne tecknat ett avtal med läkemedelsföretaget UCB. Avtalet ger regionen rabatt på TNF-hämmaren Cimzia. Region Skåne har också uppmanat läkare att förskriva just detta läkemedel och förhindra att det byts ut på apoteken.

Men TLV anser att avtalet strider mot lagen om läkemedelsförmåner.

Enligt lagen är det TLV som beslutar om priset på läkemedel inom förmånerna. För vissa varugrupper­ tillåter lagen dessutom att apotek tecknar avtal om lägre inköpspriser än dem TLV beslutat. Men ska landsting få teckna motsvarande avtal som apoteken? Nej, säger alltså TLV. I januari förbjöd myndig­heten därför Region Skåne att göra fler egna överens­kommelser. Men regionen överklagade och nu har förvaltningsrätten i Stockholm tillfälligt stoppat förbudet. Tills rätten har sagt sitt i huvudfrågan får Region Skåne alltså teckna nya avtal.

Även om TLV inte har tagit upp några andra tillsyns­ärenden har myndigheten i Region Skånes fall gjort klart hur den anser att lagen ska tolkas, enligt Inger Erlandsson.

– Vi tycker förstås att det vi sagt gäller andra landsting också. För närvarande kommer vi dock inte starta några nya ärenden utan vi vill vänta och se hur det går i Region Skånes ärende, säger hon.

Flera andra landsting har redan gjort egna pris­överenskommelser om TNF-hämmare med läkemedelsföretag. Landstinget i Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län tecknade nyligen ett avtal med UCB om läkemedlet Cimzia. Företrädare för Landstinget i Kalmar läns läkemedelsenhet har dock sagt att de känner sig säkra på att deras avtal är i linje med lagstiftningen.

Åsa Häggström, sektionsöverläkare vid reumatologienheten vid Länssjukhuset i Kalmar, tror att avtalet kommer att få stor betydelse.

– Fler kan få biologiska läkemedel och det blir lättare att följa de nationella riktlinjerna. Jag ser det också som ett sätt att pressa priserna på andra läkemedelsföretags TNF-hämmare.

Relaterat material

Sjukhusen klarar inte följa riktlinjer

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev