Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Rädda anställda allvarligt problem vid en pandemi

Publicerad: 22 februari 2005, 14:40

Erfarenheterna från aids och MRSA visar att rädsla bland vårdpersonalen kan bli ett problem vid en influensapandemi.


Socialstyrelsens plan för en influensapandemi, som presenterades i förra veckan, se Dagens Medicin nr 7/05, föreslår att vården av de influensasjuka i första hand ska ske i hemmet. Vårdpersonal som i vanliga fall har andra uppgifter ska skickas ut i hemsjukvårdsteam och ge basal sjukvård. Det skulle innebära en enorm omställning av hela sjukvården.   Primärvården och den kommunala vården, som har störst kännedom om befolkningen, skulle vara under hård press i en sådan situation.

- Många kollegor skulle givetvis se det som en mardröm. Det gäller att få ut tillräckligt med kunskap till dem som verkligen möter riskerna, säger Inger Rising, ordförande i Riksföreningen för distriktssköterskor.

Stora brister i kunskapen  Särskilt inom den kommunala vården finns stora brister i kunskapen om smittsamma sjukdomar.

- Där skulle behövas stora insatser för att folk ska känna sig trygga i sin yrkesutövning, säger Inger Rising.  Smittsamma sjukdomar skapar ofta rädsla i samhället, även bland sjukvårdspersonal. Erfarenheterna från början av aidsepidemin och vården av MRSA-smittade visar att många är rädda för att utsätta sig för risker.

- Vi hade nyligen ett fall där hemvårdspersonal inte ville lägga om sår på en aidssjuk person, säger Anders Lindberg, smittskyddsläkare i Halland.

Personal som är van att arbeta med smittsamma sjukdomar, till exempel på infektionskliniker, kommer antagligen inte att tveka att vårda influensasjuka, enligt Anders Lindberg. Men på andra håll i sjukvården tror han att det kan bli problem, särskilt där kunskapsnivån är låg.

- Folk har en mycket tunn fernissa av gott uppförande, när det gäller att utsätta sig för smitta, säger han.

Det gäller inte bara vid en epidemi.

- När personer med MRSA ska vårdas på vanliga äldreboenden är det inte ovanligt att personalen reagerar med ångest och aggressivitet. Vid en pandemi skulle det bli hundra gånger värre, säger han.

Socialstyrelsens pandemiplan ska nu ut på remiss, bland annat till landsting och kommuner. Exakt hur sjukvården ska fungera vid en pandemi, om det blir hemsjukvård eller något annat, det kan dock inte Socialstyrelsen bestämma. Detta är sjukvårdshuvudmännens uppgift.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev