Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Radiovågor bet på förstadium till cancer i matstrupen

Publicerad: 10 juni 2009, 12:02

Ablationsbehandling med så kallad radiofrekvens kan effektivt ta bort allvarligare former av Barretts esofagus, ett förstadium till matstrupscancer.


Barretts esofagus innebär att skivepitelcellerna i nedre delen av matstrupen ersätts med mer magsyratåliga körtelepitelceller. Tillståndet anses vara förknippat med en högre risk för cancer i matstrupen.

I en ny studie har amerikanska forskare undersökt om ablationsbehandling med radiofrekvensenergi kan ta bort allvarligare former av Barretts esofagus med cellförändringar, så kallad dysplastisk Barretts esofagus.

Vid behandlingen förs en kateter ner i matstrupen. Längst fram på instrumentet sitter en elektrod som hettar upp intilliggande vävnad.

Forskarna lottade 127 patienter till att antingen få ablationsbehandling eller en ”låtsasbehandling”, där patienterna endoskoperades men ingen ablation utfördes.

Ettårsdata från studien publicerades nyligen i tidskriften New England Journal of Medicine. Resultaten visar att hos patienter med låggradiga cellförändringar hade dessa försvunnit hos 90,5 procent av dem som fått ablationsbehandling jämfört med hos 22,7 procent i kontrollgruppen.

Motsvarande siffror bland patienter som hade höggradiga cellförändringar var 81,0 och 19,0 procent. Totalt sett försvann Barretts esofagus hos 77,4 procent av patienterna i gruppen som fått ablationsbehandling jämfört med 2,3 procent i kontrollgruppen.

Bland patienterna som hade höggradiga cellförändringar drabbades 19 procent i kontrollgruppen av matstrupscancer jämfört med 2,4 procent bland dem som fått ablationsbehandling.

Barretts esofagus förekommer framför allt hos individer med långvarig refluxsjukdom då magsyra läcker upp i matstrupen från magsäcken.

Den aktuella radiovågsablationstekniken finns sedan två år tillgänglig i Sverige vid i dag tre sjukhus.

Läs abstract till studien:

New England Journal of Medicine, 2009; 360: 2277–2288

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev