fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Rapport om NKS-beslut: Kampen mellan managementmoden

Publicerad: 13 juli 2020, 12:38

Foto: Ann Jonason/Bildbyrån

Förändringarna på Karolinska universitetssjukhuset när lean ersattes av värdebaserad vård är helt i linje med forskningen om managmentmodets uppgång och fall, konstaterar en ny delrapport om NKS.

Ämnen i artikeln:

Nya Karolinska Solna, NKS

Nina Hedlund

nina.hedlund@dagensmedicin.se


Att förändra genom organisation och idéer: parallella processer i planeringen av Nya Karolinska Solnas verksamhet åren 2012-2017 av Catrin Andersson och Maria Grafström är ännu en delrapport i det stora forskningsprojektet Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna. Det bedrivs vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score, på uppdrag av Region Stockholm.

Rapporten baseras på dokumentanalys samt intervjuer med centrala personer i NKS-projektet. Den blir ett nutidshistoriskt tittskåp in i megaprojektets idé- och organisationsstrider.

Syftet är att skapa förståelse för och förklara vad som formade beslutsprocessen om det nya sjukhusets verksamhet efter att ansvaret för projektet flyttades från en särskild förvaltning till Karolinska Universitetssjukhuset.

Rapporten handlar om två olika beslutsprocesser: vad som skulle flytta in i det nybyggda sjukhuset och hur arbetet skulle bedrivas.

När det gäller vad var idén om den högspecialiserade vården särskild betydelsefull. När det gäller hur var idékonceptet värdebaserad vård centralt.

”Idéer kan därför utgöra stark drivkraft till att initiera, och därigenom att sätta riktning och ramar för ett förändringsarbete, men kan – om de inte aktivt översätts och anpassas till den lokala praktiken – senare i förändringsarbetet bli problematiska”, skriver rapportförfattarna.

Megaprojektet NKS med visionen om det toppmoderna sjukhuset med högspecialiserad vård i världsklass blev redan under den första genomförandefasen 2008-2012, en komplex och konfliktfylld process, konstateras i rapporten.

De två kommande åren, 2013 och 2014, var turbulenta med stor omsättning på ledande personer. I början av perioden som analyseras i rapporten beskrevs NKS-projektet inom ramarna för det pågående förbättringsarbetet, inspirerat av lean-konceptet.

Men – leanmetodikens ständiga, stegvisa förbättringar – evolutionär förbättring – krockade med den ursprungliga politiska visionen om en revolutionär organisationsförändring.

”Vi förstår skiftet av sjukhusdirektör för Karolinska under 2014 som en del av en kamp om två managementidéer - den om Lean respektive den om värdebaserad vård. kampen vittnar också om trendkänsligheten hos idéer - nu stod inte längre Lean för det 'nya' och det 'moderna'".

Den värdebaserade vården antogs 2014 som Karolinska ”huvudstrategi”, och 2015 skrevs avtalet med Boston Consulting Group om att stödja sjukhuset i den nya verksamhetsmodellen.

I rapporten citeras Karolinskas ledning från 2016: ”Det står därför tydligt att det stegvisa utvecklingsarbete som hittills gjorts har nåtts vägs ände och att vi nu måste göra en stor transformering för att nå våra mål”.

Medan förändringsorganisationen arbetade i en parallell värld bredvid den operativa började under 2017 hyllningarna till värdebaserad vård avta och kritiska röster höras, för att kulminera 2018 då produktionsdirektören, sjukhusdirektören, upphandlingsdirektören och hela styrelsen avgick.

”Styrelsen utvärdering visade också att den nya verksamhetsmodellen förvärrade vissa problem som den avsåg att lösa”.

Idén om den högspecialiserade vården är i skrivande stund alltjämt ifrågasatt och debatterad, konstaterar rapportförfattarna. De summerar tre organisatoriska faktorer som har haft särskild betydelse för förändringsarbetet:

Den professionellt – i stället för politiskt – tillsatta styrelsen som gjort att det skapats gråzoner mellan politik, förvaltning och marknad.

De parallella arbetsprocesserna – en särskild ”förändringsstab” som en egen ö, ett organisatoriskt rum som lätt föder “vi- och dem”-tänkande.

Ännu en parallell process – Region Stockholms Framtidsplan 2011.

”I NKS-projektet tenderar också de organisatoriska arrangemangen – i form av parallella processer och andra organisatoriska arrangemang att ha skapat situationer där den visionära förståelsen för idén har kunnat överleva genom att delvis ha separerats just från det sammanhang som den ska förändra och implementeras i – det operativa vårdarbetet på sjukhuset”.

I rapporten konstaterar författarna att modesvängningen från lean till värdebaserad vård på Karolinska är i linje med forskningen om managamentidéernas uppgång, topp, nedgång och fall – modellerna brukar ha en livslängd på fyra år.

Relaterat material

Politikernas låsning fick NKS att tappa kunskap

BCG: ”Vi kommer inte att ha ett enda uppdrag”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev