Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag03.12.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Rätt att återkalla samtycke till biobank kan avskaffas

Publicerad: 24 Juni 2008, 12:00

Rätten att alltid kunna återkalla sitt samtycke till hur vävnadsprover används i en biobank kan avskaffas. En utredning ska på regeringens uppdrag överväga ändrade samtyckesregler.


Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en översyn av lagen om biobanker. Utredningen ska bland annat överväga om det bör bli tillåtet för polisen att beslagta blodprover från PKU-biobanken vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, vilket Dagens Medicin berättat tidigare.

En annan kontroversiell fråga utredaren Margit Kärrström ska fundera på är reglerna för samtycke när vävnadsprover sparas i biobanker.

Enligt biobankslagen ska varje patient uttryckligen ta ställning till vilka syften ett biologiskt prov som lämnats till en biobank får sparas och användas för. Dessutom har patienten rätt att i efterhand ändra sitt samtycke.

Regeringen ifrågasätter om dessa två regler är rimliga:
”När det avgörs hur starkt skyddet av integriteten bör vara måste också en bedömning göras av vilka värden som går förlorade om materialet i en biobank inte kan komma till användning”, skriver regeringen i direktiven till utredningen.

Enligt regeringen är hotet mot individens integritet litet om det sparade vävnadsprovet används för patientens direkta egna behov, till exempel behandling mot sjukdom. Om de sparade proverna används för utveckling, utbildning och kvalitetssäkring sägs också detta vara något som ”den enskilde har direkt glädje och nytta av”.

Vid forskning kan patientens behov av integritetsskydd vara större.
”Samtidigt har både den enskilde och samhället intresse av att forskning kan bedrivas”, framhålls i direktiven.

Regeringen påpekar att biobankslagens krav på samtycke är strängare än de regler som finns inom resten av hälso- och sjukvården.

Det finns också, enligt direktiven, en punkt där det förädlade materialet inte längre kan betraktas som vävnadsprov, utan som ett forskningsresultat eller en produkt.

”Frågan är då hur länge möjligheten till att återkalla ett samtycke ska finnas och vem som har äganderätt till det bearbetade och förändrade materialet”, skriver regeringen.

Sammanfattningsvis anser regeringen att det finns anledning att ifrågasätta dagens skyddsregler och ber utredaren lägga förslag om vilka förändringar av samtyckesreglerna från 2003 som nu kan behöva göras.

Många vill att lagen ses över

Översynen av biobankerna föranleds av att en rad instanser – bland annat Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Läkemedelsindustriföreningen – har klagat på att biobankslagen från 2003 har många brister.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev