Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Regelverk och tillsyn saknas för IT-system i sjukvården

Publicerad: 12 april 2005, 09:23

Trots att IT-system är en allt viktigare del av sjukvården, så saknas nästan helt de regelverk och den tillsyn som är en självklarhet när det gäller annan medicinsk utrustning.


Den som vill sälja medicinteknisk utrustning till sjukvården har en hel uppsättning regler att ta hänsyn till. Tillverkaren har ansvar för att utrustningen fungerar som den ska, att den hanteras rätt och att den är kvalitetsmärkt. Alla tillbud ska anmälas och en myndighet, Läkemedelsverket, har tillsynsansvar.   Men för journalsystem och andra IT-stöd för sjukvården saknas allt detta.

- Det är ett säkerhetsproblem. Om det sker ett olyckstillbud i dag som beror på något IT-stöd så är ansvaret oklart, säger Kjell Alenius, vd för Sjukvårdsleverantörernas förening.

Vårdens IT-stöd har gått från att vara administrativa system till att bli en allt viktigare del av själva sjukvården. Gränsen mot medicinsk teknik har därmed blivit alltmer oklar.

- I dag ser leverantörerna sina system som en del av sjukvården. Ett journalsystem är ett sjukvårdssystem snarare än ett IT-system. Men så ser inte regelverket ut, säger Kjell Alenius.

Mardröm för säkerhetsansvarig  En utrustning för digital röntgen räknas till exempel som medicinsk teknik och tillverkaren är ansvarig för att röntgenbilderna är korrekta. Men när man kopplar in utrustningen på sjukhusets nätverk och lägger till röntgenbilden i patientens elektroniska journal, har tillverkaren inte längre något ansvar för röntgenbilden. Bilden skickas över nätverk, integreras i andra system och granskas av olika läkare på okända datorer med olika operativsystem, skärmar och upplösning.

Utvecklingen går dessutom mot att journalerna, med bilder och annan digital information, ska gå att nå från hela landstinget, kanske hela landet, möjligen så småningom från hela EU. En mardröm för en säkerhetsansvarig, men en förutsättning för att modern sjukvård ska fungera.

I dag kan sjukvårdshuvudmännen köpa in vilka försörjningssystem de vill, och dit räknas även IT-system. Upphandlingen ska naturligtvis ställa krav på säkerhet, precis som när man upphandlar el eller tele. Men det finns ingen märkning eller kontroll av systemen att gå efter.

När systemen finns på plats, är det i praktiken sjukhusets eller landstingets IT-avdelning som ska se till att systemen fungerar ihop på ett säkert sätt, men det är ingen lätt uppgift.

Hemsjukvård område som oroar  Den myndighet som alltså har tillsynsansvar för medicinteknisk utrustning är Läkemedelsverket. Där har man blivit alltmer uppmärksam på problemet.

- Vi avser att diskutera problemet med socialdepartementet. Någon myndighet borde ges uppdraget att ha tillsyn över området medicinsk informatik. Men det behövs både pengar och kompetens för att klara en sådan tillsyn, säger Lennart Philipson, chef för enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.

I dag vänder sig många till Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik med frågor kring IT-säkerhet. Problem med IT-stöd finns hos så gott som alla vårdgivare. Många anställda i sjukvården vittnar om ofärdiga system som utvecklats allteftersom personalen har ställt krav på säkerhet och begriplighet.

De största utmaningarna kommer när systemen kopplas ihop och går över nätverk och över internet.

- Hemsjukvården är ett område som oroar oss extra mycket. Man flyttar ut utrustning och övervakningssystem till hemmen och skickar informationen över internet till något journalsystem på sjukhuset. Då tillkommer ytterligare en operatör, den som tillhandahåller internetförbindelsen. Om något i denna kedja inte fungerar, vem har ansvaret då? Det finns inget bra svar på det i dag, säger Lennart Philipson.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev