Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Regeringen lägger ned känt forskningsinstitut

Publicerad: 18 oktober 2006, 13:56

Regeringen sparkar nationella narkotikasamordnaren, ökar antalet platser på läkarlinjen och tar första steget mot att avveckla apoteksmonopolet.


Det är tre av de sjukvårdspolitiska nyheterna i budgeten. I måndags, den 16 oktober, presenterade den nytillträdda borgerliga regeringen sin budgetproposition. Lite i skymundan av stora skattesänkningar och omtalade satsningar på vården smög regeringen in en historisk passus om att avvecklingen av det svenska apoteksmonopolet nu påbörjas:

"I syfte att garantera en fortsatt säker och trygg läkemedelsförsörjning, öka tillgängligheten och servicegraden samt att öka prispressen på läkemedel har regeringen för avsikt att avveckla apoteksmonopolet och införa nya regler för detaljhandel på läkemedel."

Första steget i avvecklingen blir att lagen om handel med läkemedel ändras. Ändringen innebär att den som beviljas tillstånd av Läkemedelsverket, får rätt att bedriva detaljhandel med både receptfria och receptbelagda läkemedel. Detaljerna ska regeringen återkomma till.

Alkoholkommitté läggs ned
Regeringen meddelar också att den nationella narkotikasamordnaren och alkoholkommittén avvecklas år 2008. Avsikten är att etablera mer långsiktiga strukturer i det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. På grund av tidsbrist har regeringen inte hunnit skissa på vad som ska ersätta dessa institutioner.

Även Institutet för social medicin, IPM , läggs ned. IPM :s uppgift är att se till att erfarenheter inom psykosocial medicinsk forskning förs ut och används. Statskontoret har tidigare föreslagit att forskningen förs in i det vanliga forskningsväsendet och att Folkhälsoinstitutet får ansvaret för att sprida kunskaperna.

Redan i fjolårets budget föreslog s-regeringen att antalet platser på läkarlinjen skulle öka med 165 under 2006 och med 185 under 2007. Den borgerliga regeringen ger nu klartecken för 185 platser nästa år. De föreslås gå till Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet.

För att klara av att betala skadeståndet till Lennart Ransnäs och dennes tidigare bolag Medanalys får Socialstyrelsen 33 miljoner kronor extra. 50 miljoner kronor satsas på att skapa en nationell standard för elektronisk informationsöverföring inom hälso- och sjukvården.

Många av budgetförslagen kända redan från valrörelsen

Flera av de sjukvårdspolitiska nyheterna i budgetpropositionen aviserades i alliansens valmanifest:

Den psykiatriska vården förstärks med 500 miljoner kronor både 2007 och 2008, därefter med 250 miljoner per år. Det ska ge fler vårdplatser, fler psykologer och kuratorer i primärvården och en vårdgaranti som ger unga rätt till utredning inom en månad.

Ytterligare 250 miljoner kronor tillförs nästa år den nationella vårdgarantin, som lagstadgas med en rad rättigheter för patienten.

Nära 2 miljarder kronor satsas 2007 på bland annat fler läkare i äldrevården, fler läkemedelsgenomgångar och en utvecklad demensvård.

Öppna jämförelser av vårdens prestationer utvecklas. Sjukvårdens ersättningssystem utvecklas. En oberoende granskningsfunktion inrättas.

Ett avknoppningsstöd på 40 miljoner kronor införs för vårdpersonal.

Forskningen får under tre år anslagen höjda med 900 miljoner kronor.

De generella statsbidragen till kommuner och landsting höjs med 1 miljard kronor 2007 och med 5 miljarder kronor 2008.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev