måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Regeringen möblerar om bland vårdmyndigheterna

Publicerad: 19 mars 2014, 14:35

Några vårdmyndigheter får nya ansvarsområden och andra blir av med ansvarsområden i regeringens förslag för hur kunskapsstyrningen ska se ut.


I Stefan Carlssons vård- och omsorgsutredning föreslog han att flera vårdmyndigheter skulle slås samman till en stor kunskapsmyndighet för vården. Men regeringen har valt att inte genomföra detta förslag. Istället har regeringen nu lagt fram en promemoria om hur ansvaret för kunskapsstyrning ska fördelas mellan vårdmyndigheterna. Förslaget innebär att flera av vårdmyndigheterna får nya arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Regeringen föreslår att Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, ska få ansvaret för alla systematiska kunskapsöversikter som rör vården och socialtjänsten. Socialstyrelsen ska därmed inte längre göra några systematiska kunskapsöversikter. I och med att SBU får ett utökat ansvarsområde som även ska omfatta kunskapsstyrning för socialtjänsten så föreslås myndigheten få ett nytt namn. Det nya namnet ska vara Statens beredning för social och medicinsk utvärdering. Även Myndigheten för vårdanalys får ett utökat uppdrag som förutom vården även ska innefatta socialtjänsten. Myndigheten föreslås därför byta namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Folkhälsomyndigheten får enligt regeringens förslag ett samlat ansvar för alla smittskyddsfrågor och frågor om de nationella vaccinationsprogrammen. Det innebär att Socialstyrelsen lämnar över ansvaret för de nationella vaccinationsprogrammen och de smittskyddsfrågor som myndigheten i dag ansvarar för, till Folkhälsomyndigheten. Förslaget innebär också att Folkhälsomyndigheten tar över ansvaret som Socialstyrelsen haft att vara nationell kontaktpunkt om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Sedan tidigare har det varit känt att regeringen vill flytta över Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, från Kammarkollegiet till Socialstyrelsen. Detta och de övriga ändringarna i ansvarsfördelningen mellan myndigheterna vill regeringen genomföra från och med den 1 juli 2015.

Samtidigt som ansvaret mellan myndigheterna fördelas om, vill regeringen skapa ett nytt råd för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I Kunskapsstyrningsrådet ska cheferna för åtta myndigheter sitta (se faktaruta). Socialstyrelsens författningssamling föreslås bli gemensam för alla dessa åtta myndigheter och samla alla myndigheternas föreskrifter.

Relaterat material

Regeringen ratar idén om kunskapsmyndighet

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev