Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Regeringen ratar idén om kunskapsmyndighet

Publicerad: 14 augusti 2013, 05:30

Förslaget om att samla all kunskapsstyrning inom vården på ett ställe kastas nu i papperskorgen.

Foto: Photos.com

Regeringen lägger ner planerna på att bilda en ny stor kunskapsmyndighet för vård och omsorg. I stället ska arbetsfördelningen mellan myndigheterna ses över.


En ny kunskapsmyndighet för vård och omsorg var tänkt att bli det sista steget i den myndighetsöversyn som pågått sedan regeringens utredare Stefan Carlsson lämnade sitt förslag förra året.

Socialdepartementet gav tidigare i år Arbetsgivarverkets förre generaldirektör Göran Ekström i uppdrag att utreda förutsättningarna för en kunskapsmyndighet. Han presenterade sitt förslag internt på departementet i början av sommaren. Ett förslag som enligt en insatt källa innebar att flera myndigheter skulle slås ihop och en ny kunskapsmyndighet bildas.

Men den politiska ledningen på departementet har nu kastat detta förslag i papperskorgen. Detta trots att socialminister Göran Hägglund (KD) så sent som i början av juni sade att det behöver bli färre myndigheter på vårdområdet.

Den enda förändring som fortfarande utreds är att baka in Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, i Socialstyrelsen. I övrigt kommer alla de nuvarande myndigheterna som arbetar med kunskapsstyrning på vårdområdet att överleva.

– De har meddelat myndighetscheferna att de tycker att det räcker nu. Nu handlar det i stället om att arbeta med att förtydliga myndigheternas uppdrag, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Dagens Medicin har sökt socialminister Göran Hägglund (KD) och hans statssekreterare Karin Johansson för en intervju men endast fått ett skriftligt uttalande från Karin Johansson. Där skriver hon att ”inga ytterligare avvecklingar är aktuella. Däremot kommer arbetsuppgifter och ansvarsfördelning mellan myndigheterna att vara föremål för en översyn under hösten i syfte att bland annat samordna och förtydliga den statliga kunskaps­styrningen.”

Någon motivering till varför regeringen nu har gjort helt om ger hon inte. Men Socialstyrelsens Lars-Erik Holm har en teori.

– Det tar väldigt mycket resurser från socialdepartementet att arbeta med detta. Kanske är det därför man gör halt nu, säger han.

Lars-Erik Holm välkomnar ett införlivande av HSAN i Socialstyrelsen men är besviken över att det inte blir någon kunskapsmyndighet.

– Jag hade önskat att man hade gått vidare med ett ytterligare steg i myndighetsöversynen och fullföljt Stefan Carlssons förslag och skapat en kunskapsmyndighet. Nu blir det väldigt många myndigheter som har ansvar för kunskapsstyrningen. Då är det viktigt att man skapar en tydlig ansvarsfördelning, säger Lars-­Erik Holm.

En som däremot gläds över att det inte blir någon kunskaps­myndighet är Måns Rosén, general­direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Nu ser SBU ut att överleva som självständig myndighet.

– För stora myndigheter med många uppgifter blir inte lika effektiva som mindre myndigheter med färre uppgifter och ett tydligare uppdrag, säger Måns Rosén.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev