Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Regeringen vill minska fridagarna

Publicerad: 20 mars 2013, 08:12

Kommunerna tvingas att ta ansvar för färdigbehandlade patienter snabbare. Redan i vår väntas ett lagförslag.


Regeringen bereder nya regler som gör kommunerna ekonomiskt ansvariga för utskrivningsklara patienter från psykiatrin redan efter 15 dagar. Det är en halvering av det antal fria dagar som gäller i dag.

Även betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter i somatisk och geriatrisk vård ses över. Enligt de diskussioner som förs kan tidsfristen komma att kortas till tre dagar i stället för dagens fem.

Dagens Medicin kunde förra veckan­ avslöja hur mycket kommunerna betalar för vård av patienter som är utskrivningsklara från sjukhus men som inte tillräckligt snabbt får fortsatt vård genom kommunen. I stället betalar de för mer än 40 000 vårddygn på sjukhus per år, till en kostnad av minst 100 miljoner kronor. Och det antal dagar som patienter ligger kvar i onödan är långt fler.

– Nu har vi sett vad de kvarliggande patienterna kostar kommunerna,­ men vi vill även veta hur många dagar det handlar om. Detta är en del av det analysarbete som behöver göras innan vi kommer med förslag om nya regler för betalningsansvaret inom somatiken, säger stats­sekreterare Karin Johansson (KD) på socialdepartementet.

Att minska antalet betalningsfria dagar för kommunerna är en känslig fråga, framför allt för kommunerna. De måste då bli snabbare med planeringen och ha bättre beredskap att ta hem patienter från sjukhus.

Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet, har i sig ingenting emot färre betalningsfria dagar.

– Det blir ju en lättnad för landstingen men man skjuter över problemet på kommunerna som får patienterna i sitt knä snabbare än i dag. Detta måste kommunerna få bättre möjligheter att klara av, säger hon.

Lena Hallengren har ännu inte sett något förslag om förkortning av betalningsfriheten och det är ingenting som socialutskottet har behandlat ännu, poängterar hon.

– Vi är förstås medvetna om problemet. Men man löser det inte enbart genom att ändra i betalningsansvaret.

På departementet menar Karin Johansson att de måste skynda långsamt innan en ändring kan göras.

– Det krävs ett omfattande fotarbete ute i kommunerna för att nå bred politisk förankring och enighet där. På riksnivå är det nog inga svårigheter att komma överens.

Att regeringen i första hand bereder en ändring i betalningsansvaret för patienter från psykiatrin beror på att det redan finns ett förslag om detta, som har varit ute på remiss med psykiatriutredningen.

Där föreslås betalningsansvaret börja gälla 15 dagar efter utskrivningsbeslut, i stället för dagens 30.

Psykiatriutredningen är omfattande och innehåller en mängd förslag. Men just detta med kommunernas ekonomiska ansvar för färdigbehandlade patienter inom psykiatrin ligger långt fram, enligt Karin Johansson.

Relaterat material

Onödiga vårddygn ett miljonslöseri

”Cyniskt att ha en lag som pressar ut patienter”

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev