Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Regeringen vill utreda en journal för all vård

Publicerad: 18 augusti 2004, 08:06

Regeringen vill utreda möjligheten att införa sammanhållna elektroniska patientjournaler för varje patient på nationell nivå. Men integritetsproblemen kan stjälpa hela projektet.


I fjol presenterade utredaren Leif Ekberg sina förslag om ett nytt läkemedelsregister hos Apoteket, där förskrivna och uthämtade läkemedel ska registreras.  Både Landstingsförbundet och Läkarförbundet har skarpt kritiserat att förslagen inte var tillräckligt långtgående. Landstingen krävde att få möjlighet att ta del av personknuten men avidentifierad läkemedelsinformation för att bättre kunna följa upp vårdens läkemedelsanvändning.  Läkarförbundet ville ha en läkemedelsjournal direkt i vården i stället för ett läkemedelsregister på Apoteket.  I slutet av juni lade regeringen fram en lagrådsremiss som i stort följer utredningens förslag. Det innebär att förskrivare och farmaceuter med patientens medgivande ur det nya läkemedelsregistret ska kunna ta del av vilka läkemedel patienten tidigare hämtat ut. Avsikten är att förbättra patientsäkerheten.  Men samtidigt presenterade regeringen tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om nationella kvalitetsregister.  Direktivet innebär att utredningen får i uppdrag att överväga förslag som kan tillfredställa Landstingsförbundet och Läkarförbundet, men som Leif Ekberg avstod från att lägga fram av bland annat integritetsskäl.  I tilläggsdirektiven öppnar regeringen inte bara för den läkemedelsjournal som Läkarförbundet krävt, utan för en för alla vårdgivare - både offentliga och privata - sammanhållen journal för varje patient.  Regeringen anser att om en sammanhållen patientjournal leder till bättre patientsäkerhet, bättre uppföljning och mindre administration ska en sådan införas - antingen på landstingsnivå eller på riksnivå.  "Det är dock viktigt att ställa eventuella effektivitetsvinster mot den enskildes rätt till integritetsskydd", reserverar sig regeringen.  När Socialstyrelsen år 2001 föreslog en sammanhållen patientjournal invände Datainspektionen mot förslaget, med hänvisning till problem med sekretess och integritet.  Knäpper sin utredare på näsan  När det gäller landstingens möjlighet att följa upp läkemedelsanvändningen tycks regeringen ge en direkt näsknäpp åt sin egen utredare Leif Ekberg:  "En effektivare användning av läkemedel innebär fördelar för såväl den enskilde patienten som det allmänna. Regeringen anser därför att landstingens behov av och möjligheter till uppföljning och utvärdering skall utredas ytterligare."  Särskilt nämns landstingens svårigheter att följa upp hur läkemedel används för psykiskt sjuka och för äldre personer.  Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Läkarförbundet, välkomnar tilläggsdirektiven.  - Men regeringen går en onödig omväg. Det behövs inte fler utredningar.  Läkarförbundet har bara drivit kravet om en gemensam läkemedelsjournal, inte en sammanhållen patientjournal.  - Det är ett mycket större åtagande, med en rad svåra avvägningar om sekretess och integritet. Risken finns att problemen blir för stora och att hela projektet faller. Det bästa hade varit att nu ta ett första steg med en läkemedelsjournal i vården, säger Eva Nilsson Bågenholm.  Håkan Westergren, utredare på Landstingsförbundet, välkomnar också med tveksamhet tilläggsdirektiven.  - Det här ligger precis i linje med vad vi föreslagit. Men förslagen borde ha funnits med i sommarens lagrådsremiss. Nu tappar vi ytterligare två år, utan att veta vad det här till slut resulterar i.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev