söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Region Skåne: Bättre arbetsmiljö på Sus

Publicerad: 16 april 2013, 08:25

Arbetsmiljön på akuten i Lund har blivit bättre, skriver Region Skåne i ett svar till Arbetsmiljöverket.


Den 6 februari i år kom Arbetsmiljöverkets föreläggande angående situationen på Skånes universitetssjukhus akutmottagning i Lund. Det innebär att Region Skåne riskerar ett vite på 4,3 miljoner kronor om inte arbetsmiljön på akuten förbättras. Den höga arbetsbelastning som har rått på akuten bedömdes vara en risk för psykisk ohälsa hos personalen och även en risk för patientsäkerheten.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket, som går att läsa på Skånes universitetssjukhus hemsida, punktar Region Skåne nu upp alla förbättringar som har genomförts, påbörjats eller som planeras och som är relevanta för föreläggandet. Bland annat berättar regionen att akuten i Lund har anställt 19 sjuksköterskor sedan i januari i år. Hittills har fem av dessa börjat arbeta på akuten. I september ska totalt 64 sjuksköterskor vara anställda på akuten.

I sommar ska tolv vikarier för undersköterskor tillsättas, vilket är dubbelt så många som förra året.

Sjukhuset vill också anställa sju specialistläkare inom akutsjukvård eller annan lämplig specialitet med erfarenhet av arbete på akutmottagning. Denna rekrytering är inte klar ännu.

Akutläkare ska ha färre jourtimmar, vilket ska förbättra deras arbetsmiljö, enligt regionen. Det har också inrättats en internmedicinsk husjour. Den ska avlasta läkarna på akutmottagningen genom att bland annat jourtid ansvara för patienter på vårdavdelningar inom de medicinska specialiteterna och utlokaliserade medicinska patienter.

Region Skånes slutsats är att  balansen mellan akutmottagningens uppdrag och resurser förbättrats , att arbetsrutiner och ansvarsfördelning har blivit tydligare och att bättre förutsättningarna för ett effektivt patientflöde har skapats. Därför har också arbetsmiljön på akuten blivit bättre, som helhet och för respektive yrkesgrupp. En skriftlig handlingsplan är också framtagen, där de åtgärder som vidtas finns nedskrivna. Där framgår också vem som ska göra vad och när.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev