Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Register för ordinationsorsak väcker oro

Publicerad: 19 juni 2013, 08:19

Foto: Photos.com.

Ett register där förskrivare får tillgång till alla medborgares sjukdomar kan snart vara verklighet. Någon integritetsproblematik finns inte i juridisk mening, anser Socialstyrelsen.


För drygt ett år sedan fick Social­styrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell källa för ordinationsorsaker.

I praktiken innebär det att myndigheten ska undersöka möjligheten att till varje ordination i den nationella ordinationsdatabasen, Nod, knyta en kortare journaltext om varför en patient har ett visst läkemedel.
– Ordinatör två ska veta vad ordinatör ett tänkte genom att exempelvis få kunskap om patienten har betablockerare för att förebygga migrän eller för att behandla högt blodtryck, en kunskap som har betydelse vid en eventuell utsättning av läkemedlet, säger Socialstyrelsens projektledare Torbjörn Sjölin.

Registret gör det därmed möjligt för all förskrivande hälso- och sjukvårdspersonal att se vilka sjukdomar som landets medborgare medicinerar för. Det har också väckt oro för att patientens integritet riskerar att kränkas.
– Det kan komma att bli ett sekretessproblem av stora mått och vi är bekymrade över att förslaget kommer som ett dekret utan noggrann etisk beredning , säger Lena Flyckt, ordförande i Svensk psykiatrisk förening.

Socialstyrelsen har även fått integritetsaspekten påpekad när den under projektets gång har samrått med Datainspektionen.
– Det måste finnas ett tydligt lagstöd för det som ska stå i registret. Ska orsaken framgå i klartext, vilket det någonstans handlar om, måste Socialstyrelsen se till att ha på fötterna, säger Erik Janzon, tillsynschef vid Datainspektionen.

Socialstyrelsen lyssnade och tillsatte en särskild rättsutredning i frågan, en utredning som nyligen blev klar.
– Socialstyrelsen har gjort bedömningen att användandet helt ryms inom ramen för dagens lagstiftning, säger Torbjörn Sjölin vid Socialstyrelsen.

Han refererar till den särskilda skrivning som rättsutredningen mynnade ut i och som kommer att finnas med i myndighetens slutrapport till regeringen.

Något som däremot inte kommer att finnas med i slutrapporten, som ska redovisas senast den 1 juli, är hur läkarprofessionen ser på integritetsproblematiken.

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, kan inte minnas att rådet haft registret uppe för diskussion, och först sent i våras fick Svenska läkaresällskapets etikdelegation frågan på sitt bord. Då var det efter att en av sällskapets medlemmar hört av sig, Socialstyrelsen gjorde det nämligen inte. Delegationens ordförande Ingemar Engström bedömer att frågan är så pass intressant att den bör diskuteras, men detta kommer att ske först den 28 augusti, två månader efter att regeringen tagit emot slutrapporten för det projekt den redan avsatt 7 miljoner kronor för.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev