Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Registrering av vårdrelaterade infektioner gav bättre hygien

Publicerad: 9 September 2003, 12:02

Enbart rutinen att registrera förekomsten av vårdrelaterade infektioner har effekt på vården. Ökad medvetenhet om infektionsrisken gör vårdpersonalen mer benägen att ta hygienfrågorna på allvar.


Sedan år 2000 registrerar de flesta kliniker på de tre sjukhusen i Landstinget i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt Lasarettet i Motala, när inlagda patienter får några av de vanligast förekommande infektioner som är vårdrelaterade. Dessa är urinvägsinfektion, bakteriemi (bakterieinfektion i blodet) och clostridium difficile (tarminfektion).  Registreringen i kombination med bättre hygienrutiner har lett till att dessa tre vårdrelaterade nyckelinfektioner minskat med 20 procent de senaste åren.  Omöjligt att få bort alla VRI  Genom att fortlöpande hålla kontroll på de vårdrelaterade infektionerna, VRI, hoppas sjukhusen kunna minimera riskerna för patienterna och minska vårdtiderna.  - Att helt få bort de vårdrelaterade infektionerna är dock en omöjlighet, vi har ingen nollvision. Men vi hoppas kunna pressa antalet VRI med ytterligare 10 procent, säger Ewa Davidsson, hygiensjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping.  Bara det faktum att klinikerna har en registreringsansvarig som noterar de infektioner som uppkommer två dygn efter inläggningen, eller senare, leder till förbättringar, menar hon.  - Det är svårt att mäta men vi ser att vetskapen om att infektionerna registreras gör att medvetenheten om vårdhygieniska frågor blir bättre, säger Ewa Davidsson.  Varje år drabbas runt 100000 patienter som lagts in på sjukhus av någon form av vårdrelaterad infektion. För att minska lidandet för patienterna och få ner kostnaderna för förlängda vårdtider lyfts hygienfrågorna fram som ett medel att förbättra vårdkvaliteten.  Projektet med registrering och uppföljning av VRI i Landstinget i Östergötland kommer nu att bli en del av avvikelsehanteringen och därmed en del av ett fortlöpande kvalitetsarbete.  - Vi är, så vitt vi vet, ensamma om att arbeta med dessa frågor på ett så här omfattande och långsiktigt vis, säger Ewa Davidsson.  Arbetet inom Landstinget i Östergötland kommer att presenteras på en nationell konferens om patientsäkerhet, den 10-11 september.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev