Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Reglerna för utbildning och legitimation måste skärpas

Publicerad: 21 november 2007, 07:09

LEDARE Förtroendet från kollegor, allmänhet och patienter är en förutsättning för att kunna arbeta som läkare eller annan legitimerad yrkespersonal inom sjukvården.


En person som nyligen dömts för mord har förlorat sitt förtroende i det korta perspektivet.
 Så långt är det enkelt att ta ställning.

Den student som nyligen antogs till läkarutbildningen vid Karolinska institutet kan enligt gällande regler inte avskiljas från utbildningen. Detta reser flera frågetecken.

Thomas Tegenfeldt, läkare och enhetschef för behörighet och patientsäkerhet på Socialstyrelsen, var i förra veckan avvisande till att ge en morddömd student läkarlegitimation. Socialstyrelsen hänvisar till det bristande förtroendet från allmänhetens sida.

Dagens Medicin stöder helt Socialstyrelsens principiella uppfattning i frågan.

Den etiska dimensionen i svåra våldsbrott och andra starkt integritetskränkande brott, som till exempel barnpornografibrott, omöjliggör en förtroendefull kontakt med patienter och kollegor.
 Det går dock inte att med automatik sätta likhetstecken mellan alla svåra brott och ett förlorat förtroende. Det finns brott som saknar just denna starka etiska dimension. Därför bör det vara lät­tare för personer i legitimerade yrkesgrupper att rehabilitera sig efter exempelvis grova skattebrott eller andra brott av ekonomisk natur.

Att en person som dömts för mord eller barnpornografibrott berövas, eller förvägras, legitimation får inte per automatik innebära ett livslångt yrkesförbud.

I dag kan en legitimerad yrkes­­utövare, som tidigare berövats legitimationen, återfå sin legitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. Så kan ske till exempel efter en lyckad rehabilitering efter drogmissbruk.

Denna möjlighet till ny prövning måste vara densamma för alla som deslegitimerats eller förvägrats legitimation - oavsett orsak. Vårt rättssystem vilar på tron att de som begått brott kan förändras och rehabiliteras till att bli samhällsmedborgare som följer lagen.

Ett liknande synsätt måste gälla även för sjukvårdspersonal som deslegitimerats, eller förvägrats legitimation, på grund av svåra brott. Den som verkligen kan dokumentera ett återupprättat förtroende bör beviljas legitimation.

För att underlätta vägen till ett återupprättat förtroende borde läkare och andra inom sjukvården kunna erbjudas arbetsuppgifter som inte innebär kontakt med patienter och inte heller bygger på ett stort mått av förtroende från kollegor.

Sådana lösningar bör prövas av den pågående patientsäkerhetsutredningen. Frågan är om en sådan lösning ska skapas helt utanför legitimationen eller inom en legitimation med klart definierade inskränkningar?

Oavsett hur en sådan nyordning för yrkeslegitimation i sjukvården utformas måste den ske utan att allmänhetens förtroende eller patienternas säkerhet äventyras.

Patientsäkerhetsutredningen bör också överväga att skärpa reglerna för antagningen till medicin- och vårdutbildningarna. För att bli an­tagen borde i princip samma regler gälla som för att sedan få legitimation.

Det är inte rimligt att en åtråvärd plats på läkarutbildningen upptas av en student som troligen inte kommer att få legitimation. Därför krävs att rutinerna vid antagningen till läkarutbildningen skärps betydligt jämfört med dem som Karolinska institutet nu tillämpat.

I sammanhanget är det viktigt att betona det förtroende som också måste finnas mellan alla som arbetar i sjukvården. Det är inte bara fråga om allmänhetens och patienternas förtroende för en läkare. Arbetet i sjukvården bygger på ett ovillkorligt förtroende mellan kollegor. Vem vill remittera sina patienter till en läkare som i största allmänhet brister i omdöme eller, som i den aktuella debatten, är dömd för mord?

Fallet med den morddömde läkarstudenten på Karolinska institutet visar på flera brister och paradoxer i det nuvarande regelsystemet. Detta är larmrapporter som måste tas på allvar av patientsäkerhetsutredningen.

Ledarredaktionen

Relaterat material

Facklig topp vill inte låta morddom hindra läkare

Svårt att få legitimation för morddömd student

Läkarstudenten nynazist - mördade fackföreningsman

Morddömd läser till läkare

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News