Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Reinfeldt vill styra etablering

Publicerad: 31 oktober 2007, 13:30

Sjukvårds- landstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) i Stockholm sätter hårt mot hårt. Om inte regeringen ändrar förslaget om privatpraktiker på nationella taxan kräver hon att staten tar över finansieringsansvaret.


Dagens Medicin berättade i nr 42/07 att flera borgerliga landsting i sina remissvar riktar skarp kritik mot socialdepartementets promemoria om att tillåta ersättningsetablering. Förslaget innebär att läkare och sjukgymnaster som går på nationella taxan ska kunna överlämna sin praktik med fortsatt ersättningsrätt när de avvecklar sin verksamhet, till exempel vid pension.

Stockholm tuffare än SKL
Borgerligt styrda Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger ja till förslaget, men på villkor att den nya läkaren eller sjuk­gymnasten tecknar sam­verkans­avtal med landstinget om vissa villkor för etableringen.

Stockholms läns landsting, där de absolut flesta privatpraktiserande läkarna och sjukgymnasterna på nationella taxan finns, är betydligt tuffare än SKL i det remissvar som den borgerliga alliansen nu enats om.

Hälso- och sjukvårdsnämnden hävdar att socialdepartementets förslag till ersättningsetablering innebär att ”landstingets ekonomiska resurser binds upp” och att ”möjligheten att styra vård­utbudet efter behov minskar”.

Hälso- och sjukvårds­nämnden påpekar också att den statligt fastställda taxan krockar med Vårdval Stockholm, den nya ersättningsmodell som landstinget noggrant har avvägt.

– Vårdval Stockholm är ju en patientmodell, en valfrihet för patienten att välja vårdcentral. Men nationella taxan innebär snarare en valfrihet för doktorn att etablera sig där han eller hon vill, säger Filippa Reinfeldt.

Kräver att få bestämma mer
Den borgerliga majoriteten i Stockholm kräver att få bestämma om en ersättningsetablering över huvud taget ska tillåtas, vem som i så fall ska ta över, vilken medicinsk inriktning praktiken ska ha och var verksamheten ska placeras. Dessutom ska ett samverkansavtal tecknas - som gäller högst fem till tio år. I avtalet ska den nya privatpraktikern ställa upp på medicinsk uppföljning, plus kännbara straff vid vägran att lämna ut uppgifter.

Får landstinget inte sådana möjligheter att styra utbudet och kontrollera den medicinska kvaliteten ”så bör staten överta finansieringsansvaret”, skriver landstinget i sitt remissvar.

– Blir det inga förändringar i departementets förslag så tycker vi att det är rimligt att diskutera en sådan lösning, säger Filippa Reinfeldt.

Det låter som att du och den borgerliga majoriteten i landstinget är på kollisionskurs med regeringen och därmed också med stats­minister Fredrik Reinfeldt?

- Nej, det tror jag inte. Det vi har gjort är att vi har försökt lyfta upp några problemområden helt enkelt, som vi vill att de ska titta på och tänka på och sedan jobba vidare med.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev