Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Reklamfilm måste få mycket sagt

Publicerad: 13 mars 2013, 13:36

Den som publicerar en reklamfilm för läkemedel får nu en lista till hjälp när det gäller alla upplysningar som ska finnas med.


Det är Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, som nu listar vilken information som måste vara med i reklamfilmer för humanläkemedel när de riktar sig till allmänheten.

Förutom namn på företaget, läkemedlet och huvudsubstanserna ska reklamfilmen bland mycket annat också omfatta någon tillräcklig kontaktuppgift, och hänvisning till bipacksedel. NBL dikterar inte om uppgifterna ska lämnas i ljud, bild eller text, men framhåller att eventuell text måste visas under så lång tid att det lätt går att läsa hela.

NBL avger sitt vägledande uttalande sedan ett företag förra året bett nämnden att sätta ned foten. Företaget hade anmälts till nämnden av Läkemedelsverket. Verket ansåg att företagets reklamfilm för ett läkemedel bröt mot kravet på tydlighet, eftersom den under sina sista sekunder visade text som ansågs vara praktiskt taget oläslig.

I princip är NBL:s uttalande inte avsett att innebära någon ändring jämfört med tidigare regler, utan bara en precisering av hur de mer generella bestämmelserna för läkemedelsreklam ska tolkas just när det handlar om filmmediet. I princip får vissa uppgifter utelämnas i medier där de inte ryms, och frågan har varit var gränsen ska dras i reklamfilmer.

Till de upplysningar som NBL anser ska finnas med i en reklamfilm hör även detaljer som är nödvändiga för att läkemedlet ska användas korrekt, exempelvis varningsföreskrifter, användningsbegränsningar, tidsfrist för väntad effekt samt information om när läkare behöver rådfrågas.

Reklamen måste göra klart att det är ett läkemedel det handlar om. För en vaccinationskampanj ska det framgå att den är förhandsgranskad och godkänd. För ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel ska det uppges att det handlar om just ett sådant, och för vilka indikationer det är registrerat.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev