Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Rektor vill inte ta till våld för att få ut forskningsmaterial

Publicerad: 23 September 2003, 12:15

Rektorn vid Göteborgs universitet, Gunnar Svedberg, kommer trots kammarrättens dom inte att ta till våld för att få ut forskningshandlingar från Christopher Gillberg. Orsaken är att han inte vill att personalen eller universitetet ska skadas.


Trots att det har gått mer än en månad sedan kammarrätten beslutade att professor Christopher Gillberg ska lämna ut dokument från den så kallade damp-studien, se bland annat Dagens Medicin nr 36/03, har domen inte verkställts.   Rektorsämbetet vid Göteborgs universitet skickade den 19 augusti två tjänstemän till avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri för att få verkställa domen. De nekades dock detta. Rektorn vid Göteborgs universitet, Gunnar Svedberg, anser att universitetet inte kan göra mer för att få ut dokumenten.  - Universitetet är visserligen skyldigt att följa kammarrättens dom, men jag är inte beredd att beordra en grupp medarbetare att bruka fysiskt, eller psykiskt, våld mot andra medarbetare på universitetet. Den skada som det skulle innebära både mot personalen och universitetet vill jag inte göra mig skyldig till, säger Gunnar Svedberg.  Utsatt för massiva påtryckningar  Sedan kammarrättens dom föll har Gunnar Svedberg även utsatts för massiva påtryckningar från forskare runt om i landet. De synpunkter som framförs till stöd för Christopher Gillberg är att de aktuella forskningsdokumenten inte är lämpliga att lämna ut till utomstående, eftersom det strider mot studiedeltagarnas önskan.  Enligt Gunnar Svedberg har universitetet nu hamnat i en mycket svårhanterlig situation. Därför har han valt att vända sig till Statens ansvarsnämnd. Statens ansvarsnämnd beslutar i disciplinärenden gällande bland annat högre statstjänstemän, exempelvis professorer, som har utsetts av regeringen.  - Eftersom vi har gjort det som står i vår makt och dessutom har utsatts för hårda påtryckningar måste vi hänvisa fallet vidare till högre instans. Nu får Statens ansvarsnämnd utreda om Christopher Gillberg har handlat fel när han vägrade att dela med sig av dokumenten, trots att vi har begärt att få ut dem, säger Gunnar Svedberg.  Kan få stora konsekvenser  Bland de stora mängder brev som har inkommit till rektorsämbetet till stöd för Christopher Gillberg finns bland annat ett upprop som har undertecknats av över hundra forskare. Där står att ett löftesbrott som rör deltagarnas integritet skulle vara moraliskt oacceptabelt, samt att kammarrättens dom är felaktig och oförenlig med de etiska regler som gäller för medicinsk forskning i Sverige.  Björn Thomasson, sekreterare vid Vetenskapsrådets etikkommitté, vill i dag inte ge något formellt uttalande om kammarrättens dom verkligen krockar med de etiska riktlinjer som har ställts upp från rådets sida. Men han konstaterar dock att de frågor som diskuteras i domen kan få stora konsekvenser.  Kan anklagas för domstolstrots  - Forskarvärlden har hittills skött den här typen av dispyter internt. Nu är det en domstol som har gjort bedömningen att handlingarna ska lämnas ut och det har knappast hänt i Sverige tidigare. Nu måste vi diskutera och reda ut de tveksamheter som finns och eventuellt också ta fram nya riktlinjer exempelvis för vilka löften forskare kan ge till sina studiedeltagare, säger Björn Thomasson.  Formellt vann kammarrättens dom att Göteborgs universitet ska lämna ut dokumenten laga kraft redan när den meddelades i mitten av augusti. Det gör att universitetet nu har hamnat i en situation där ledningen riskerar att bli anklagad för domstolstrots.   Justitieombudsmannen, JO, prövar för närvarande om man ska ta upp fallet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev