Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Remisslarv fara för patienter

Publicerad: 2 december 2008, 15:18

Remisser kan både försvinna och glömmas bort utan att någon märker det på Sveriges sjukhus och vårdcentraler. I värsta fall riskerar patienterna att drabbas. När Socialstyrelsen granskade sju av landstingen fann det ett enormt slarv med remisshanteringen. Uppdaterad 3/12 kl. 10:45


I en rapport som Socialstyrelsen publicerar i morgon, onsdagen den 3 december, står det att samtliga sju synade landsting inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion saknade  tillfredsställande skriftliga rutiner för utgående remisser vid samtliga besökta verksamheter .

Allra sämst var sjukhusen och vårdcentralerna på att bevaka inkommande remissvar. Som exempel identifierar Socialstyrelsen försenade eller försvunna provsvar från röntgen och laboratorium som en av de största patientsäkerhetsriskerna om verksamheterna slarvar med svaren.

 I rapporten kritiseras även verksamheterna för att inte ha kompetent personal som bedömer remissvaren. Dessutom höjer Socialstyrelsen ett finger mot att rutinerna för remisshantering enbart gällde läkare i en del fall. Det poängterar att det är viktigt att alla som har rätt att utfärda remiss även involveras i rutinarbetet.

 Socialstyrelsen tar även upp att många av verksamheterna tummat på sanningen när de besvarat enkäter från Socialstyrelsen. Till exempel uppgav cirka hälften av enheterna att de skrivit betydligt fler avvikelserapporter rörande remisshantering det senaste året än de i själva verket hade gjort när Socialstyrelsen tog en närmare titt.

 En förklaring till slarvet är enligt Socialstyrelsen dåliga bevakningssystem. Arbetet med att hålla koll på remisser försvårades när inte alla hade elektroniska patientjournaler eller när personalen behövde olika system för pappers- och dataremisser.

- Jag kan ha förståelse för verksamheterna. När vi började tillsynen hade det precis kommit nya föreskrifter som försvårade arbetet. Nu ska det finnas ett systemansvar där verksamhetschefen har remissansvar och inte läkaren som tidigare, säger Kerstin Gudmundson, tillsynsläkare på Socialstyrelsens regionala tillsynsavdelning i Örebro, som genomfört undersökningarna.

 Nu hoppas hon att även de sjukhus och vårdcentraler som Socialstyrelsen inte granskat ska läsa rapporten och se över sin verksamhet.

Totalt granskade Socialstyrelsen 169 enheter inom hälso- och sjukvården samt tandvården mellan 2005 och 2008. Efter granskningen ställde Socialstyrelsen krav på att landstingen skulle skärpa sig. Bland annat ville det att vårdgivarna skulle vara säkra på att alla remisser går att spåra och bevakas i alla led. Det poängterade även att sjukhusen och vårdcentralerna behövde bli bättre på att samarbeta för att hålla koll på remisserna.

 Vid en uppföljning vid fem specialistkliniker och två vårdcentraler bedömde Socialstyrelsen att verksamheterna hade förbättrat sina rutiner, framför allt när det gällde bevakningen av remisser och dess svar.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev