Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Resistens mot klopidogrel ökade risken för hjärtincidenter

Publicerad: 14 Juni 2004, 06:59

Patienter som var resistenta mot klopidogrel, Plavix, hade större risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser efter att de genomgått en ST-höjningsinfarkt och behandlats med kranskärlsingrepp, PCI. Det framgår av en studie som publicerats på tidskriften Circulations sajt.


Generellt innebär tillskott av klopidogrel att risken för hjärt-kärlhändelser minskar efter PCI. Men ett ansenligt antal patienter drabbas ändå av hjärt-kärlkomplikationer.  För att undersöka vilken betydelse resistens mot klopidogrel har för hjärtrisken gjorde forskare från Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel, en studie på 60 patienter. De hade alla en ST-höjningsinfarkt, STEMI, och genomgick perkutan kranskärlsingrepp med insättning av stent.  Klopidogrel hämmar bindningen mellan adenosindifosfat, ADP, och dennas trombocytreceptor. Därmed bildas inte komplexet glykoprotein IIb/IIIa och trombocyternas ihopklumpning, aggregation, hindras. Graden av hämning av den ADP-framkallade trombocytaggregationen mättes hos patienterna som sedan följdes i sex månader.  Patienterna delades in i fyra grupper utifrån effekten av klopidogrel på denna process. I den fjärdedel där effekten var sämst, det vill säga att resistensen mot klopidogrel var störst, var den ADP-beroende trombocytaggregationen på den sjätte dagen oförändrad, jämfört med hur den var före behandlingen. I de övriga fjärdedelarna sjönk effekten till 69 procent, 58 procent respektive 33 procent av den ursprungliga.  Även när man mätte graden av trombocytaggregation med andra metoder sågs samma mönster.  Under uppföljningstiden inträffade hjärt-kärlhändelser hos 40 procent av deltagarna i den klopidogrelresistenta gruppen. I gruppen med näst svagast klopidogreleffekt inträffade en händelse, 7 procent. Hos de två fjärdelarna med bästa kloipdogreleffekt inträffade ingen hjärt-kärlhändelse.  Författarna konstaterar att patienter som genomgår PCI och som är resistenta mot klopidogrel löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev