Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Resursteam förlängde patienters sjukskrivningar

Publicerad: 21 April 2008, 09:29

Resursteamen skulle hjälpa patienter tillbaka till arbetslivet snabbare. Men resultatet blev det motsatta: Resursteamens arbete förlängde patienternas sjukskrivning med i genomsnitt två månader.


Resursteam är en samarbetsform för personal från primärvården och försäkringskassan. Syftet är att minska sjukskrivningarna bland patienter med störst risk för långtidssjukskrivning.

Landstinget i Uppsala län har arbetat med resursteam inom primärvården sedan april 2004. Nu har forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet undersökt effekterna av arbetet.

Resultatet visar att resursteamen förlängde sjukskrivningstiden med cirka 20 procent. I genomsnitt ökade tiden för sjukskrivning med 60 dagar för de patienter som deltog i resursteam jämfört med dem som inte gjorde det.

– Det är nerslående att det går år det hållet. Tanken var att resursteam skulle ha en samordnande roll för att snabbt komma i behandling. I stället blev det så att behandlingen fördröjdes för de personer som hamnade i resursteam, säger Ingrid Anderzén, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Vad beror det på?

– Eftersom man knyter personerna till teamen faller de ur de vanliga sätten att få behandling – det blir en inlåsningseffekt.

Studien visar att resursteamet ofta föreslog flera åtgärder för de sjukskrivna. Väntetiden för varje behandling kunde vara lång, och sjukskrivningen förlängdes tills hela programmet var genomfört.

– När vi gjorde enkäter och frågade de sjukskrivna svarade många att de gick och väntade på behandling, till exempel kognitiv beteendeterapi, säger Ingrid Anderzén.

En annan förklaring kan vara att patienterna i kontrollgruppen har påverkats av att försäkringskassorna under tiden har förändrat sitt arbetssätt – och att den förändringen inte nått patienter inom resursteamet. Patienter inom resursteamen har alltså gått emot den nationella trenden med kortare sjukskrivningsperioder.

I Uppsala infördes resursteamen efter att en tidigare studie visat på positiva effekter. Enligt Ingrid Anderzén ingick dock ingen kontrollgrupp i den studien.

– Även andra landsting tog efter och införde resursteam efter det. I vår studie ingår en väldigt liten grupp, men det är en kontrollerad studie. Därför är det ett starkt resultat, säger Ingrid Anderzén.

Totalt ingick 71 personer i studien, varav 55 i resursteam och 16 i kontrollgrupp.

Forskarna hoppas nu att deras studie ska vara användbar för landsting som funderar på att införa resursteam.

– Det är viktigt att utvärdera effekter av insatser som man bestämmer att man ska genomföra – det är ju inte säkert att de får den effekt som man tänkt sig. Det görs mycket i dag för att få ner sjukskrivningar, men få insatser utvärderas, säger Ingrid Anderzén.

Fakta/resursteam

Resursteam innebär att en grupp med husläkare, sjukgymnast, beteendevetare och handläggare från försäkringskassan regelbunden träffas för att bedöma patienters behov av rehabilitering. Teamet ska också lämna förslag på åtgärder.
Satsningen på den form av resursteam som forskarna studerade är nu avslutad i Landstinget i Uppsala län.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev