Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Revisorer kritiserar praktikplanering

Publicerad: 20 februari 2020, 14:00

Foto: Emma Busk Winquist

Det finns brister när det gäller samarbetet mellan Region Östergötland och Linköpings universitet kring verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det konstaterar regionrevisorerna i en granskning.

Ämnen i artikeln:

Region ÖstergötlandLinköpings universitet

Linda Berglund

linda.berglund@dagensmedicin.se


I rapporten, som tagits fram av revisionsbyrån PWC på uppdrag av regionrevisorerna, konstateras att de avtal och överenskommelser som finns mellan regionen och universitetet är väldokumenterade och förankrade. Däremot brister det i rutinerna för planeringen av VFU, vilket leder till merarbete.

Det största problemet är att det är svårt att fastställa hur många praktikplatser som behövs. Läkarprogrammets planering sker manuellt, samtidigt som det digitala planeringsverktyg som finns är föråldrat och saknar funktioner som skulle underlätta planering och analys.

”Planeringsprocessen beskrivs som ryckig och med en avsaknad av stabilitet av de intervjuade ute i verksamheten. Kliniska adjunkter berättar att planeringsprocessen upplevs som stressig, både för dem själva och av vårdenhetschefer. Det framkommer även i intervjuer att produktionsenheterna har fått förfrågningar om att ta emot fler studenter trots att kapacitet till detta saknats, till exempel då det funnits för få utbildade handledare”, skriver PWC i rapporten.

När det gäller samverkan mellan regionen och universitetet konstaterar revisorerna att en del av den sker via informella kontakter och är personbunden, vilket ses som en risk. Revisorerna vill också se en tydligare roll- och ansvarsfördelning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev