Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

RFV öppnar för försäkringar

Publicerad: 4 maj 2004, 11:35

Ska sjukvården betalas genom försäkringar i stället för genom skatter? Den kontroversiella frågan reser Riksförsäkringsverket och kräver att Ansvarskommittén utreder saken.


Ansvarskommittén har regeringens uppdrag att utreda det offentliga Sveriges framtida ansvarsfördelning och strukturer. Ett första delbetänkande med bakgrundsanalyser kom i december, se Dagens Medicin nr 50/03. Remisstiden på det delbetänkandet har nu gått ut.   Före sommaren väntas regeringen besluta om tilläggsdirektiv, där kommitténs mer konkreta utredningsuppdrag spikas.  Riksförsäkringsverket, RFV, argumenterar i sitt remissyttrande för att kommittén då också bör få i uppdrag att analysera hur socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen påverkas av den framtida ansvarsfördelningen inom samhällsorganisationen.  Socialförsäkringarna - till exempel sjukpenningen, föräldraförsäkringen och ålderspension - omfattar cirka 400 miljarder kronor årligen.  Dessa enorma belopp går inte att negligera när det offentliga Sveriges karta ska ritas om, anser RFV och skriver att detta "påverkar rimligen i hög grad vilka frihetsgrader som finns att laborera med för övriga välfärdstjänster och hur ansvarsfördelningen i samhällsorganisationen kan utformas/förändras".  Vill pröva försäkringslösning  RFV och dess generaldirektör Anna Hedborg vill också att Ansvarskommittén prövar möjligheten att sjukvården ska betalas genom försäkringar i stället för genom skatter:  "Den nuvarande ansvarsfördelningen och finansieringen av till exempel sjukvården och äldreomsorgen är inte den enda tänkbara. Ett helt realistiskt alternativ skulle vara att använda sig av försäkringslösningar för båda dessa verksamheter. Frågan om försäkringslösningar har inte på allvar prövats tidigare."  Folkhälsoinstitutet föreslår i sitt remissyttrande att Ansvarskommittén får i uppdrag att utreda möjligheten att slå samman arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och socialbidragen till ett gemensamt ersättningssystem vid inkomstbortfall. Ett sådant system skulle vara lättare att överblicka.  Folkhälsoinstitutet föreslår också att kommunerna tar över ansvaret för primärvården och psykiatrin från landstingen. Därmed skulle man slippa det splittrade huvudmannaskapet och oklara ansvaret för personer som behandlas av både landsting och kommuner.   Bara vård och behandling som är så specialiserad att den inte kan bedrivas i en kommun av normalstorlek bör hanteras på regional nivå, hävdar Folkhälsoinstitutet.  Statskontoret skriver i sitt remissyttrande att Ansvarskommittén bör pröva huvudmannaskapet för sjukvården. Statskontoret efterlyser en jämförelse med Norge, där sjukhusen bolagiserats och förstatligats, medan kommunerna tar hand om primärvården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev