Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Riksdagen emot färdig mall vid prioriteringar

Publicerad: 8 mars 2005, 14:49

Riksdagen ger regeringen bakläxa för att den inte har följt upp riksdagens beslut från 1997 om prioriteringar i vården. Men regeringen fortsätter att ligga lågt i frågan.


I ett tillkännagivande kräver en enig riksdag att regeringen dels följer upp riksdagens riktlinjer från 1997 för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, dels rapporterar om resultatet av uppföljningen till riksdagen.

- Det har nu gått åtta år sedan riksdagen fattade beslut om vilka prioriteringar som ska gälla i hälso- och sjukvården. Vi tycker det är dags att regeringen redogör för vad som de facto hänt sedan dess, säger Conny Öhman, sjukvårdspolitisk talesman för socialdemokraterna i socialutskottet.

Riksdagens kritik sammanfaller med den kritik Riksrevisionen riktade mot regeringen förra året. Riksrevisionen konstaterade i sin granskning att regeringen har varit passiv i sin styrning och inte har följt upp riksdagens riktlinjer för prioriteringar. Enligt Riksrevisionen har regeringen inte aktivt fört ut riktlinjerna till sjukvårdshuvudmännen eller till dem som arbetar inom vården. Regeringen har inte heller använt Socialstyrelsen för att stödja och följa upp landstingens arbete med prioriteringar.

Initiativ om prioriteringar saknas  I budgetpropositionen för 2005 skrev regeringen i september att den nu planerar att ta ett "initiativ" i frågan om prioriteringar. Detta var ett direkt resultat av Riksrevisionens kritik.

Socialdepartementet har fortfarande inte tagit något sådant "initiativ". Men det ska ske någon gång under året, uppger Jenny Aktander (s) politiskt sakkunnig på socialdepartementet.  Riksdagen gör också ett tillkännagivande om hur landstingen och sjukvårdshuvudmännen ska göra sina prioriteringar:

"Utgångspunkten i arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården måste vara att varje patient ska få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Prioriteringar av enskilda patienter bör därför aldrig ske efter i förväg fastställda mallar eller kriterier. Detta är en viktig utgångspunkt som regeringen bör beakta i det fortsatta arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården."

- Tillkännagivandet är ett tydligt budskap till landstingen och regionerna om att riksdagen inte accepterar prioriteringar som inte grundar sig på individuella bedömningar, säger Elin Linna, v-ledamot i socialutskottet, och fortsätter:

- Det finns en oro hos medborgarna för att hälso- och sjukvården inte ger varje patient en individuell bedömning. Det såg vi när diskussionen startade om prioriteringslistorna i Landstinget i Östergötland.

Vill se genusperspektiv  Riksdagen anser också att regeringen bör anlägga ett genusperspektiv på prioriteringsfrågorna.

- Det kommer fortfarande rapporter om att män och kvinnor behandlas olika inom sjukvården, till exempel att män får en snabbare och bättre vård vid hjärtinfarkter. Tillkännagivandet är en uppmaning till regeringen att fundera ytterligare på vad man bör göra för att män och kvinnor behandlas lika, kommenterar Conny Öhman.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev