Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Riksdagen ska debattera apotekstillgång i glesbygd

Publicerad: 7 juni 2011, 14:02

24-timmarsregeln måste utvärderas och tillgången till apotek i glesbygd säkras. Det är några av de förslag som riksdagen ska debattera i morgon, onsdag.


Riksdagsledamöterna ska fatta beslut om sex motioner som rör apoteksfrågor. I en motion från flera socialdemokratiska ledamöter föreslås bland annat en utvärdering av 24-timmarsregeln.

”Apotekens skyldigheter regleras bland annat av en förordning som säger att kunden ska få sitt läkemedel inom 24 timmar efter att det efterfrågats. Undersökningar i början på 2011 visar dock att inget av de sju största apoteksföretagen klarar 24-timmarsregeln vid alla tillfällen. Undantag från regeln får göras om det finns ”beaktansvärda skäl”, men vad sådana skäl är har inte prövats ännu”, skriver riksdagsledamöterna. Läs mer om 24-timmarsregeln i tidigare artiklar i Dagens Apotek, se länk.

I andra motioner föreslås bland annat att omregleringens konsekvenser följs upp och utvärderas, att en förutsägbar och kostnadseffektiv lösning införs för apotekstäckning i glesbygd och att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket förtydligar hur handelsmarginalen fastställs.

Socialutskottet tycker att riksdagen ska avslå samtliga sex motioner. De riksdagsledamöter som företräder oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller dock inte med utan reserverar sig.

Under morgondagen ska riksdagen också debattera och fatta beslut om hur man ska hantera en redogörelse som Riksrevisionens styrelse lämnat in. Redogörelsen grundar sig på den rapport som Riksrevisionen presenterade i höstas, där förberedelsearbetet inför omregleringen granskas. Läs mer om rapporten i tidigare artikel, se länk.

Riksrevisionens styrelse anser att regeringen bör se över ett antal områden. Det gäller till exempel Apotekens Service AB, där styrelsen vill se regler för hur receptexpeditionssystem godkänns och hur bolagets beslut kan överklagas. En översyn av ersättningsmodellen behövs också, liksom en gemensam organisation för tillståndsgivning och tillsyn på apoteksmarknaden.

De fyra medlemmar i Riksrevisionens styrelse som representerar oppositionspartierna S, V och MP har skrivit ett eget förslag till formulering. Bland annat tycker de att regeringen ska ta tag i frågan om villkoren för glesbygdsapoteken.

De riksdagsledamöter som sitter i Socialutskottet har läst redogörelsen från Riksrevisionens styrelse och skrivit ett betänkande. Utskottet konstaterar där att regeringen redan vidtagit en del av de åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar.

”Trots att mycket pekar på att omregleringen i det stora hela har varit en framgång, anser utskottet att det fortfarande finns saker kvar att förbättra”, skriver utskottet i sitt betänkande och föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna och avslutar ärendet med detta.

Relaterat material

Ingen kedja klarar regeln om leverans på 24 timmar

Olika uppfattningar om tolkningen

Sveriges apoteksförening: Apoteken följer reglerna

24-timmarsregeln utreds

Omregleringen får kritik

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News