Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Risk för felkällor med elektroniska förskrivarstöd

Publicerad: 20 april 2005, 08:00

Brister i användargränssnitt kan leda till fel när läkare skriver ut läkemedel med hjälp av datorn, visar en amerikansk studie.


När gamla receptblanketter byts ut mot e-recept och förskrivarstöd på datorn, så motiveras detta ofta med en högre säkerhet. Men den nya tekniken innebär också risk för nya fel.

En amerikansk studie som publicerades i Journal of the American Medical Association, Jama, den 9 mars, visar på flera allvarliga risker med ett amerikanskt förskrivarstöd, motsvarande läkemedelsmodulen i ett journalsystem. Studiens resultat tyder också på att felen görs relativt ofta.

- Det är svårt att veta exakt vad det amerikanska systemet motsvaras av i Sverige. Det finns risker i svenska system också, men jag tycker att vi är på rätt väg i utvecklingen, säger professor Lars L Gustafsson, ordförande i Läksak, som har initierat utvecklingen av förskrivningsstödet Janus-fönstret.

Svårt att få en bra överblick  De amerikanska forskarna har använt enkäter och intervjuer, och har på så sätt hittat 22 typer av fel som innebär medicinska risker.

Det rör sig om handhavandefel, oftast på grund av brister i användargränssnittet.

Vanliga fel var att läkaren tolkade dosangivelser i en meny som föreslagna doseringar, när det i själva verket var de doseringar som läkemedlet saluförs i, att han eller hon gjorde anteckningar på papperslappar och glömde föra in dessa i datorn och att förskrivare glömde ta bort den gamla doseringen när en ny skrevs in, vilket gjorde att patienten fick båda doserna.

Användargränssnittet i det amerikanska systemet gjorde det svårt att få en bra överblick över patientens läkemedel, och systemet fick också kritik för att vara oflexibelt vid ovanligare ordinationer.

Gamla felkällor försvinner  - Det viktigaste för att undvika sådana här fel är användarinflytande under utveckling och införande. Man måste utgå från hur sjukvårdens arbetsprocess ser ut, säger LarsL Gustafsson.

Svenska beslutsstöd utvecklas mot enkla men säkra system som tydligt lämnar själva beslutet åt läkaren, något som minskar risken för fel.

- Det finns risker både om det går alltför fort när läkaren ska använda förskrivningsstödet och om det går för långsamt. Ett överflöd av information innebär risker likaväl som bristfällig information, säger Lars L Gustafsson.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev