Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Risk för hjärtat ännu outredd

Publicerad: 13 mars 2002, 11:46

Frågan om cox 2-hämmarna Vioxx och Celebra ger en ökad risk för hjärtinfarkt är fortfarande inte besvarad. Kliniska farmakologer konstaterar frankt att det inte går att dra några slutsatser av de motstridiga resultaten från olika studier.


Frågan om de nya antiinflammatoriska läkemedlen i gruppen cox 2-hämmare ökar risken för akut hjärt-kärlsjukdom har varit en het potatis ända sedan resultaten från Vigor-studien presenterades år 2000. I denna studie drabbades fler patienter av hjärtinfarkt i den grupp som behandlades med Vioxx (rofecoxib) än patienterna som fick det traditionella antiinflammatoriska medlet naproxen, ett NSAID-medel.  Företaget bakom Vioxx, det amerikanska läkemedelsbolaget Merck & Co, har hela tiden hävdat att utfallet i studien beror på att naproxen har en skyddande effekt på kranskärlen. Men nyligen publicerade forskare från Vanderbilt University i Nashville, Tennessee, USA, resultat från en observationsstudie som inte ger stöd för att det skulle finnas en sådan skyddseffekt.   Kan inte förklara fynden  I studien, som publicerades i The Lancet, jämförde forskarna risken att drabbas av hjärtinfarkt eller död i akut kranskärlssjukdom hos 181441 patienter som behandlades med olika NSAID-medel och en lika stor kontrollgrupp. Deltagarna följdes i tolv år. Resultaten visar att varken naproxen eller de övriga NSAID-medlen hade någon påverkan på sjukligheten och dödligheten.   För några veckor sedan publicerades en delrapport från den stora Class-studien med den konkurrerande cox 2-hämmaren Celebra (celecoxib), som säljs av Pharmacia och Pfizer. Denna studie med 8000 deltagare friade Celebra från misstankarna om en ökad hjärtrisk. Totalt drabbades 1,3 procent av patienterna i Celebra-gruppen av allvarlig hjärt-kärlsjukdom - 52 fall. I kontrollgruppen, som behandlades med två traditionella NSAID-preparat, ibuprofen eller diklofenak, var motsvarande siffra 1,2 procent, 49 fall. Skillnaden var inte statistiskt säkerställd.  Men resultaten från Class-studien är inte jämförbara med Vigor-studien, eftersom studierna till sin uppläggning skiljer sig på flera väsentliga punkter:  -Alla patienter i Vigor-studien hade reumatoid artrit. I Class-studien var patienterna inte lika sjuka i lederna - merparten av deltagarna hade artros.  -I Class-studien fick patienter som stod på behandling med acetylsalicylsyra, ASA, vara med. Det fick de inte i Vigor-studien, som uteslöt alla patienter som använde ASA för att förhindra blodpropp.  Inte helt fri från misstankar  - De olika resultaten kan bottna i att dessa båda studier hade helt olika patientgrupper. Patienter med reumatoid artrit har kanske mer hjärt- kärlproblem än patienter med artros, vilket kan ha slagit igenom i Vigor-studiens resultat, säger Ellen Vinge, överläkare och verksamhetschef vid avdelningen för klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset i Lund.  Det är också tveksamt om Class-studien helt friar Celebra från misstankarna om ökad risk för hjärtinfarkt. Studien har brister som även tidigare kritiserats - över hälften av patienterna i alla studiens grupper avbröt sin behandling i förtid. Studietiden på sex månader är också väl kort för att visa skillnader i hjärt-kärlsjukdom.   Om man dessutom detaljgranskar resultaten finns skillnader mellan Celebra-gruppen och kontrollgruppen som inte går att bortse ifrån.   Bland de 4000 patienterna i Celebragruppen inträffade 19 fall av hjärtinfarkter, mot 13 i den lika stora kontrollgruppen. Även antalet fall av instabil angina, akut kärlkramp, var större bland Celebra-användarna. Å andra sidan var antalet patienter som drabbades av en stroke högre hos patienterna som fick NSAID-medel.   Skeptisk mot marknadsföring  - För dagen vet vi helt enkelt inte säkert om det finns en ökad risk för hjärt-kärlproblem för vissa patientgrupper som behandlas med coxiber, men vi kan inte avvisa misstankarna, säger Ellen Vinge.  Hon känner skepsis mot industrin när det gäller cox 2-hämmarna.  - Det påstås mycket i marknadsföringen av coxiberna. Från början hävdade industrin även att de var bättre på att skydda mot njurpåverkan än andra NSAID. Nu vet vi att det inte är någon skillnad, säger hon.  Merck & co kommer i år att starta flera nya studier, både med Vioxx och dess efterföljare Arcoxia (etoricoxib). Dessa ska inriktas på att studera risken för hjärt-kärlsjukdom.  Därmed har företaget böjt sig för kraven från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, som vid flera tillfällen ålagt företaget restriktioner i marknadsföringen av Vioxx med hänvisning till de möjliga kardiovaskulära riskerna.

Hasse Karlsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev